Intercanvi cultural de músics algueresos i catalans [Comunicat Òmnium l'Alguer]


COMUNICAT ESTAMPA


L'Agrupació de voluntariat Cantors i Músics de l'Alguer, que de tants anys treballa a favor de la promoció de la cultura i de la llengua algueresa a través de la música popular i tradicional, ha aviat un projecte d'intercambi cultural amb la ciutat d'Ullastrell (Barcelona), on siguerà present en los pròxims dies, per fer conèixer la cançó i la música tradicional de l'Alguer.
Lo dia 14 de març, al Casal Cultural de l'Ajuntament d'Ullastrell, se tenguerà un concert de l'Agrupació que, en col·laboració amb la coral local, presentarà lo propi repertori de música i cançó popular algueresa, creant així una ulterior ocasió per reafirmar i renforçar los lligams de fraternitat i de col·laboració amb les realtats culturals i musicals catalanes.
Aqueixa iniciativa preveu, al mes de maig, la presència a l'Alguer de la Coral d'Ullastrell.
L'Agrupació de Voluntariat Cantors i Músics de l'Alguer, una associació no profit, formada de Barbara Molinari, Presidenta, de Giancarlo Sanna Director artístic, i dels artistes Giusy Sanna, Italia Sanna i Daniele Cambule, que té com finalitat la valorització i la tutela de la llengua catalana de l'Alguer, i endemés de l'activitat concertística, ha pres part i és present a través de la música a numeroses iniciatives de beneficència i de solidaritat, i a diverses manifestacions organitzades de les institucions i de les associacions de voluntariat de la ciutat.
Lo projecte d'intercambi cultural amb Ullastrel té el patrocini del Municipi de l'Alguer i de l'Espai Llull, ofici de representança de la Generalitat de Catalunya a l'Alguer, i compta en la col·laboració de l'Òmnium Cultural de l'Alguer, que de sempre dóna suport a tantes iniciatives de valorització de la nostra llengua i de la nostra identitat.


COMUNICATO STAMPA


L'Agrupació de voluntariat Cantors i Músics de l'Alguer, che da tanti anni lavora a favore della promozione della cultura e della lingua algherese attraverso la musica popolare e tradizionale, ha avviato un progetto d'interscambio culturale con la città di Ullastrell (Barcellona), dove sarà presente nei prossimi giorni, per presentare la canzone e la musica tradizionale di Alghero.
Il 14 marzo, presso il Casal Cultural de l'Ajuntament d'Ullastrell, si terrà un concerto dell'Agrupació che, in collaborazione con la Corale locale, presenterà il suo repertorio di musica e canzone popolare algherese; aldilà dello spettacolo, sarà una ulteriore occasione per riaffermare e rinforzare i legami di amicizia e di collaborazione con le diverse realtà musicali e culturali catalane.
Questa iniziativa prevede nel mese di maggio la presenza ad Alghero della Corale di Ullastrell.
L'Agrupació de Voluntariat Cantors i Músics de l'Alguer, una associazione no profit, composta da Barbara Molinari Presidente e Giancarlo Sanna Direttore artistico, dagli artisti Giusy Sanna, Daniele Cambule e Italia Sanna, che ha come finalità la valorizzazione e la difesa della lingua catalana di Alghero, oltre all'attività prettamente concertistica, partecipa da anni, attraverso la musica popolare algherese, a numerose iniziative di beneficenza e di solidarietà, e alle diverese manifestazioni organizzate dalle istituzioni e dalle associazioni di volontariato locali.
Al progetto d'interscambio culturale con Ullastrell, che gode del patrocinio del Comune di Alghero e dell'Espai Llull, Ufficio di rappresentanza della Generalitat de Catalunya ad Alghero, collabora l'Òmnium Cultural de l'Alguer che da sempre sostiene tante iniziative di valorizzazione della nostra lingua e della nostra identità.


Cap comentari: