ENLLAÇATS AMB LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE

Davant els últims fets ocorreguts a Catalunya, amb l'aprovació per part de les institucions catalanes de la Llei de Consultes i la convocatòria oficial del 9 de novembre com a data on la societat catalana serà consultada sobre l'estatus polític que vol pel seu país, i les consegüents suspensions d'urgència d'aquestes pel Tribunal Constitucional de l'estat a proposta del govern espanyol, la plataforma d'entitats Enllaçats per la Llengua (ExLL) vol expressar, novament i amb fermesa el reconeixement del poble català a l'exercici de les seves reivindicacions col·lectives i drets nacionals com a subjecte polític diferenciat.ExLL considera que, en ple segle XXI, just quan la societat reclama un major grau de participació democràtica i intervenció en la política dels seus governs, negar a la ciutadania catalana la possibilitat d'expressar-se lliurement sobre la qüestió nacional està fora de qualsevol enteniment, menysté les garanties democràtiques dels catalans i catalanes i crea un perillós precedent al si de la UE, quan fa escasses setmanes, en el mateix marc, els governs britànic i escocès foren exemple de diàleg, negociació i de voluntat política que permeté als escocesos decidir el seu futur lliurement el passat 18 de setembre.
Les entitats que formen ExLL ressalten el caràcter pacífic, cívic i marcadament incidit per la societat civil que està demostrant el procés del poble català vers el dret a decidir, dóna tot el suport a les entitats impulsores i als representants del poble de Catalunya, i torna a recordar la necessitat que n'hi hagi la ferma voluntat de mantenir i augmentar els llaços d'unitat, col·laboració i solidaritat en tots els àmbits d’interès comú entre les diferents parts del domini lingüístic, amb independència de l'estatus jurídic i polític de cada comunitat.

Enllaçats per la Llengua http://exllengua.blogspot.com
enllacatsperlallengua@gmail.com
Enllaçats per la Llengua va sorgir davant la necessitat d’actuar conjuntament a tots els territoris dels Països Catalans de manera coordinada. Ha fet costat a la Bressola, als alcaldes i docents de la Franja de Ponent, a la Vaga Indefinida per l’educació a les illes Balears, a les agressions i amenaces contra la llengua al País Valencià i en general a l’ofensiva del PP en contra de la llengua allà on governa. 


Recull de premsa:

Ràdio Catalunya

Ràdio sarrià

La veu del País Valencià

ABC


CELEBREM EL 29 DE SETEMBRE, HEM TOMBAT EL TIL!

Portada de l'Arabalears.cat 29/09/2014

Aquesta setmana passada ha estat plena de bones notícies per a la comunitat educativa. A punt de complir un any de l’històric 29 de
setembre, el Tribunal superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) s’ha tornat a pronunciar sobre el Decret TIL. Ha donat la raó a l’STEI i als altres sindicats que varen presentar la impugnació i l’ha declarat
nul. També ha dictat la suspensió cautelar immediata de l’Ordre que el desplega. D’aquesta manera ha donat per bones les al•legacions presentades i ha legitimat la nostra lluita i la reivindicació per una educació de
qualitat, inclusiva, en català i feta des de la participació i el consens.


Ens ha cridat l’atenció que la portaveu del govern Bauzá, i ara nova
consellera d’educació, hagi volgut “tranquil•litzar les famílies” sobre
les conseqüències d’una sentència dictada per un tribunal de justícia
(!!??). La sentència precisament ve a posar ordre, pau i coherència
pedagògica dins els centres. No cal que ens tranquil•litzi, senyora
consellera, és una sentència d’un Tribunal de Justícia, no una amenaça
d’un grup terrorista.


Malgrat el caos que vostès amb les seves normatives il•legals han intentat
provocar dins els centres, la comunitat educativa ha sabut pal•liar de
forma constant el malestar que vostès han volgut crear. Els docents hem
mantingut una posició ferma perquè el caos no arribàs dins les aules i hem
fet un doble esforç. Per una banda la nostra prioritat ha estat fer
avançar acadèmicament els nostres alumnes, fer-los progressar en els seus
aprenentatges i en la seva formació com a persones, d’acord amb les
famílies, i per l’altra i al mateix temps, hem mantingut la protesta
reivindicativa al carrer i hem presentat els recursos davant els
tribunals.


President, consellera... acatau la sentència. No faceu més el ridícul. I
recordau que no podeu fer un decret llei al manco per tres raons. Primera,
un govern ha de complir les sentències que dicta un tribunal. I més si
aquesta sentència ha estat precedida per un dictamen del Consell
Consultiu, òrgan d’assessorament jurídic de la comunitat autònoma, que ja
havia avisat de la incompatibilitat d’alguns articles del Decret amb la
normativa vigent.  Segona, no es pot vulnerar l’estat de dret que es basa
en la separació de poders: el Parlament legisla, el govern executa i els
tribunals jutgen. El govern només pot legislar en cas d’extraordinària i
urgent necessitat, tal com regula l’Estatut D’autonomia a l’article 49.
Davant això, l’STEI va fer una enquesta a tots els centres de les illes
Balears i un 90% de centres diuen que els va millor tornar als projectes
lingüístics consensuats, que no continuar endavant amb la imposició
antipedagògica del TIL. Per tant no està justificada l‘extraordinària i
urgent necessitat. I a més a més, la potestat de fer un decret llei no pot
afectar drets establerts a l’Estatut. La comunitat educativa té dret a
participar en les normatives que s’hagin d’aplicar als centres. I la
tercera raó, també molt important és que,- tal com ens informaven l’altre
dia els companys del PSIB a la reunió convocada amb la comunitat
educativa-, el govern ja ha estat advertit que no pot fer decrets Llei per
burlar les sentències dels tribunals de justícia. ENTESOS PRESIDENT?


Recordi que una de les coses que va fer sortir més gent al carrer dia 29
de setembre de 2013, a més de la unitat d’acció de tota la comunitat
educativa, va ser que el govern no acatàs la sentència del TSJIB que
guanyaren els sindicats i que suspenia cautelarment el calendari
d’aplicació del TIL per al curs 2013-2014. La societat civil va fer pinya
darrere la comunitat educativa pel TIL, per l’educació i també perquè no
volien ser governats d’aquesta manera.


La base legal per tornar als projectes consensuats anteriors i complir amb
la sentència del TSJIB, hi és. Els centres estan disposats a fer-ho. Tenim
el Decret de mínims que encara és vigent. L’any passat s’aplicava a deu
cursos. Mai no ha estat derogat. També tenim, per incrementar
l’ensenyament de l’anglès i reconduir els recursos destinats al TIL
(professors, llibres de text...) les Seccions Europees, els plans Pilots
plurilingües, el conveni amb el MEC per dotar els centres d’auxiliars de
conversa... D’aquesta manera els centres tenen empara legal i
progressivament poden desfer el nyap pedagògic que vostès pretenien
imposar  i reconduir el projectes lingüístics consensuats cap a la
coherència pedagògica que es trobava en perill.


Ara  faltarà eliminar els expedients als directors, indemnitzar-los,
recuperar les plantilles de professorat, els programes de suport, baixar
les ràtios d’alumnes per aula, cobrir les substitucions, retornar la
democràcia i la participació de tota la comunitat educativa, recuperar
l’autonomia de centres i el consens amb l’administració educativa... La
lluita continua i el diàleg i la negociació real s’ha d’obrir.


Encara falta resoldre el recurs presentat sobre la resolució de la
Directora General d’innovació que imposava el TIL als centres on l’havien
rebutjat. És a dir, els claustres -òrgans col•legiats de l’administració-
varen votar els projectes lingüístics adaptats a la normativa TIL. A un
70% de centres va sortir NO al TIL. La directora general va fer una
resolució per anul•lar una votació democràtica i deixar sense valor el
dret a la llibertat de vot. El nostre sindicat ho té recorregut.


La comunitat educativa té recursos, pensa, actua. I com deia el nostre
company d’Eivissa l’altre dia, hem tengut temps de conscienciar-nos de
quin és el nostre paper, ensenyar, educar i defensar una educació de
qualitat per a tothom. Idò així... quin dia deis que ens convocau?
Recordau que ha de ser amb tots els representants de la Comunitat
Educativa!


M. Antònia Font. STEI Intersindical

Enllaçats per la Llengua anima a seguir lluitant contra el TIL i el model lingüístic del govern

La plataforma d'entitats “Enllaçats per la Llengua” (ExLL) celebra l'anul·lació per part del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears(TSJIB) del Decret del Govern que regula el Tractament Integrat de Llengües (TIL) aplicat des del curs passat a les escoles de les Illes. Aquesta nul·litat s'ha pogut dur a terme gràcies als recursos presentats pels sindicats d'ensenyament Stei-i, FETE UGT i CCOO.


ExLL recorda que aquest decret fou imposat pel govern Bauzá sense cap acord amb la comunitat educativa de les Illes Balears, trencant el consens lingüístic, reduint la presència del català a l’escola i posant en perill la cohesió social.
Així mateix, el govern balear passà per alt l'opinió de la institució acadèmica que regula tot el referent a la llengua catalana en l'àmbit autonòmic, la Universitat de les Illes Balears (UIB), no respectant el paper que li atorga l'estatut d'autonomia vigent com a òrgan consultiu.
Amb aquestes sentències es palesen els defectes, de forma i de contingut, que afecten el Decret del TIL, elaborat per un govern d'esquenes a la seva ciutadania, que majoritàriament defensava el model d'escola amb la llengua catalana com a vehicular, com es va comprovar davant la insistència del Govern a que els pares/mares triessin la Lliure Elecció de Llengua a l'ensenyament, sortint el català com l'opció preferida per les famílies balears.Les entitats que formen ExLL animen a seguir lluitant per revertir la situació creada quant a la llengua pròpia per l'actual govern balear, tant a l'ensenyament com als mitjans (dialectalització extrema d'IB3) o a la funció pública. En aquest sentit insten a la unitat d'acció de la comunitat educativa i les entitats cíviques en defensa de la llengua catalana.Entitats formants d'ExLL:

STEPV, STEI i IB, USTEC-STES, Confederació Sindical Catalana (CSC), Associació Amics de la Bressola, ACL El Tempir, Òmnium Cultural de l'Alguer, Escola Valenciana, ACPV, FOLC, , Assemblea de Mestres i professors en català IB, Castelló per la llengua, Plataforma PROU, Moviment Franjolí per la Llengua, Centre de Cultura Catalana d'Andorra, SEPC, CIEMEN, Confederació d'AMPAs Gonzalo Anaya, COS, BEA, PDD, Acció Cultural Països Catalans, Agrupació Borrianenca de CulturaEnllaçats per la Llenguahttp://exllengua.blogspot.com


Enllaçats per la Llengua va sorgir davant la necessitat d’actuar conjuntament a tots els territoris dels Països Catalans de manera coordinada. Ha fet costat a la Bressola, als alcaldes i docents de la Franja de Ponent, a la Vaga Indefinida per l’educació a les illes Balears, a les agressions i amenaces contra la llengua al País Valencià i en general a l’ofensiva del PP en contra de la llengua allà on governa. 

ExLL crida a la unitat d'acció entre territoris per combatre els atacs a l'ensenyament i als mitjans en català

Les entitats que formen Enllaçats per la Llengua (ExLL) es van reunir el passat dia 13 de setembre a Barcelona per aprofundir en l'estratègia i la coordinació per defensar la llengua catalana a tots els territoris on és parlada.

A la reunió es valorà molt positivament els lligams establerts entre entitats en aquest temps de feina conjunta, tot i reconèixer que encara queda molt de camí per recórrer.

Enllaçats per la Llengua anuncia pròximes accions en l'àmbit de l'ensenyament, on la LOMQE, les sentències judicials imposant el castellà a les aules, la reducció de les línies en valencià, el decret TIL i les retallades posen en perill el model d'escola en català, que la plataforma defensa a tot el domini lingüístic. També dóna suport a la ILP per una nova Llei educativa impulsada per l'Assemblea Groga.

Les entitats presents també reivindicaren la plena normalització de l'espai de comunicació en català, anunciant el suport a la Iniciativa Legislativa Popular per una nova RTVV que presentarà pròximament a les Corts valencianes Acció Cultural del País Valencià. També mostraren el seu suport a les noves iniciatives radiofòniques en català com “Ràdio Terra”, “Ona Mediterrània” o “el Mural”.
Enllaçats per la Llengua convida a un més gran aprofundiment de les relacions del domini lingüístic en tots els àmbits d'interès comú i per fer front els atacs a la llengua compartida.

Entitats que en formen part:


STEPV, STEI i IB, USTEC-STES, Amics de la Bressola, ACL El Tempir, Òmnium Cultural de l'Alguer, Escola Valenciana, ACPV, FOLC, Confederació Sindical Catalana, Assemblea de Mestres i professors en català IB, Castelló per la llengua, Plataforma PROU, Moviment Franjolí per la Llengua, Centre de Cultura Catalana d'Andorra, SEPC, CIEMEN, Confederació d'AMPAs Gonzalo Anaya, COS, BEA, PDD, Acció Cultural Països Catalans, Agrupació Borrianenca de Cultura


Agrairem que feu el màxim de difusió d'aquestes informacions


Salutacions cordials,
Enllaçats per la Llengua

http://exllengua.blogspot.com
Enllaçats per la Llengua va sorgir davant la necessitat d’actuar conjuntament a tots els territoris dels Països Catalans de manera coordinada. Ha fet costat a la Bressola, als alcaldes i docents de la Franja de Ponent, a la Vaga Indefinida per l’educació a les illes Balears, a les agressions i amenaces contra la llengua al País Valencià i en general a l’ofensiva del PP en contra de la llengua allà on governa.Més info:

al web d'Intersindical Valenciana

Notícia al Punt-Avui

Notícia a RàdioCatalunya.cat


Ràdio Sarrià

al web de la Confederació Sindical Catalana (CSC)Enllaçats per la Llengua reivindica un ensenyament de qualitat i plenament normalitzat en català

Aquest 15 de setembre han començat les classes a Catalunya en un inici de curs marcat per la introducció imposada de la LOMQE, les retallades, la quota d'un 25 per cent de les classes en castellà en ús a diverses escoles i, en definitiva, la posada en risc del model d'escola en català construït fa 30 anys i fonamentat en la llengua catalana com a eix vertebrador de la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.

Per altra banda, aquesta anormalitat quant a l'educació la trobem present també als inicis de curs d'altres punts del domini lingüístic, com al País Valencià, on enguany s'ha avançat el començament un parell de setmanes en unes condicions de temperatures elevades impròpies d'una aula i que impedeix el normal funcionament de les classes, com han denunciat sindicats d'ensenyament, entitats cíviques, plataformes per l'educació i associacions de pares i mares. A aquesta situació se suma la reducció de línies en valencià en un nou menyspreu de les institucions pròpies vers la llengua del seu poble.
A les Illes Balears el nou curs s'enceta amb una nova vaga de mestres que continua rebutjant la imposició del Decret de Trilingüisme (TIL), les polítiques educatives del govern Bauzá i la persecució dels mestres i centres que secundaren la vaga indefinida de l'any passat -que fan insubmissió del nou model educatiu- i contra la nova llei de símbols que impedeix lluir els llaços en favor de la llengua catalana. Cal ressaltar que aquest model d'èxit i de consens ha estat desmuntat per un govern que veu com la comunitat educativa no defalleix en la lluita pels drets de tots a rebre un ensenyament digne en llengua pròpia.

Per tant, des de la plataforma Enllaçats per la Llengua volem aprofitar aquest inici de curs per a recordar que la reivindicació d'un ensenyament de qualitat en llengua pròpia és un motiu de defensa, bàsic a tot el territori catalanoparlant, a on veiem, dia rere dia, com els drets lingüístics de centenars de milers d'alumnes es veuen minvats davant la minsa presència de la llengua catalana a l'escola, tant a l'Alguer, com a la Catalunya Nord, la Franja de Ponent, el Carxe o Andorra... o els atacs furibunds que rep al País Valencià i les Illes Balears. A causa de la vulneració dels drets lingüístics bàsics de milers de famílies que trien l’ensenyament en català com a ensenyament de qualitat per als seus fills, des d’Enllaçats per la Llengua continuarem fent accions conjuntes a totes els PPCC perquè qualsevol cosa que afecta la llengua en una part del territori, afecta el seu conjunt i la seva pervivència.


Cal recordar que des de les entitats que formem Enllaçats per la Llengua ja vàrem mostrar el nostre més absolut suport a la cercavila multitudinària del passat 14 de juny convocada per la plataforma Somescola.cat i continuem animant les famílies a reivindicar un model educatiu de qualitat i en català, on la plena normalització de la llengua pròpia sigui el pilar bàsic.Enllaçats per la Llengua Enllaçats per la Llengua va sorgir davant la necessitat d’actuar conjuntament a tots els territoris dels Països Catalans de manera coordinada. Ha fet costat a la Bressola, als alcaldes i docents de la Franja de Ponent, a la Vaga Indefinida per l’educació a les illes Balears, a les agressions i amenaces contra la llengua al País Valencià i en general a l’ofensiva del PP en contra de la llengua allà on governa. 

Notícies relacionades:

Ràdio Sarrià


REUNIÓ DE LES ENTITATS D’ENLLAÇATS PER LA LLENGUA EL 13 DE SETEMBRE


El pròxim dissabte 13 de setembre diverses entitats que formen la plataforma Enllaçats per la Llengua (ExLL) es reuniran a Barcelona a la seu de la FOLC i el CIEMEN (cr. Rocafort, 242 bis 1r) a les 16:30 hores.
En la reunió es valorarà la tasca conjunta feta fins ara segons els compromisos fixats a la darrera reunió plenària celebrada a Castelló de la Plana el passat mes de desembre, i s’abordaran noves iniciatives per a defensar la llengua catalana a tots els territoris on és parlada.
Entre els punts de la trobada ressalta especialment la importància de defensar un ensenyament de qualitat i en català, en la línia que es mostrà a la campanya del mes de juny que culminà amb el suport a la cercavila de Somescola.cat., que passa per l’oposició directa i la desobediència a la LOMQE del ministre Wert, al decret TIL de les Balears i a la involució lingüística a l’ensenyament al País Valencià.
També s’analitzarà com queda el panorama dels mitjans de comunicació en català després del tancament de RTTV, el nou model lingüístic d’IB3 i del suport que donà ExLL a ACPV reclamant a la Generalitat catalana una més gran potència del senyal dels canals de la CCMA perquè arribin les emissions al País Valencià.
Davant el moment decisiu que viu Catalunya en clau política, i les particulars situacions del País Valencià i les Illes Balears on els seus respectius governs apliquen polítiques contràries a la normalització lingüística i a l’autogovern, les entitats d’ExLL, amb representants de tota la comunitat catalanoparlant, recorden la necessitat d’augmentar els llaços de col·laboració, solidaritat i suport mutu en tots els àmbits d’interès comú del domini lingüístic.
Agrairem que feu el màxim de difusió d'aquestes informacions
Salutacions cordials,


Enllaçats per la Llengua                                                     9 de setembre del 2013
Comunicació                                                                       http://exllengua.blogspot.com
                                                                                     enllacatsperlallengua@gmail.com


Enllaçats per la Llengua va sorgir davant la necessitat d’actuar conjuntament a tots els territoris dels Països Catalans de manera coordinada. Ha fet costat a la Bressola, als alcaldes i docents de la Franja de Ponent, a la Vaga Indefinida per l’educació a les illes Balears, a les agressions i amenaces contra la llengua al País Valencià i en general a l’ofensiva del PP en contra de la llengua allà on governa. 

Entitats: STEPV, STEI i IB, USTEC-IAC-STES, Associació Amics de la Bressola, ACL El Tempir, Òmnium Cultural de l'Alguer, Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana, Confederació Sindical Catalana, Assemblea de Mestres i professors en català IB, Castelló per la llengua, Plataforma PROU, Moviment Franjolí per la Llengua, Centre de Cultura Catalana d'Andorra, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, CIEMEN, Confederació d'AMPAs Gonzalo Anaya, Coordinadora Obrera Sindical, Bloc d'Estudiants Agermanats, Plataforma pel Dreta a Decidir, Acció Cultural Països Catalans

Llengua i educació als Països Catalans. Taula redona de la UPE amb la participació d'ExLL

Ahir dissabte 6 de setembre es va dur a terme la taula rodona amb ponents d’arreu dels Països Catalans: "Llengua i eduació als Països Catalans", en el marc de la II Universitat Popular d'Estiu

DISSABTE 6 de SETEMBRE, matí de 10 a 1
● Catalunya Nord: La Bressola, a càrrec de Cesc Franquesa i
Oller, director pedagògic de La Bressola
● País Valencià: Escola Valenciana, a càrrec de Josep
Meseguer-Carbó, filòleg, membre de la junta directiva d’Escola
Valenciana i president de l’associació “El Maestrat Viu”
● Illes Balears: la revolta, a càrrec de Maria Antònia Font,
membre del moviment de la comunitat educativa de les Illes
Balears; membre d’STEI i d’Enllaçats per la Llengua als Països
Catalans
● Principat: la immersió lingüística en perill, a càrrec de Pere
Mayans, professor de llengua i literatura catalanes i membre de
la Junta del CIEMEN
● Franja de Ponent: una realitat lingüística, a càrrec de Quim
Gibert, psicòleg i impulsor de les “Jornades per la Dignificació
Lingüística a Fraga”
● SEPC: la veu dels estudiants, a càrrec de Franz Estartús,
membre del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)


Els ponents can desenvolupar la situació de cadascuns dels territoris, els atacs que rep la llengua pròpia per part de les pròpies administracions i la lluita de la societat civil per mantindre el model d'escola en català o simplement el de reivindicar la presència de la llengua pròpia a l'ensenyament.

La nostra companya d'Enllaçats per la llengua, Maria Antònia Font (Stei-intersindical Illes Balears) hi participà, com a membre de la comunitat educativa de les illes Balears, a la Universitat Popular d’Estiu d’Arenys de Munt (Principat de Catalunya)  Va analitzar els diferents models lingüístics escolars que afecten la llengua catalana i les diferents formes de defensar un ensenyament del català per a tota la població escolar i compatibilitzar-lo amb l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Celebrem la importància d'aquests debats per a vertebrar i coordinar les accions en defensa de la llengua catalana arreu del territori.

UN 11 DE SETEMBRE ENLLAÇATS PER LA LLENGUA

UN 11 DE SETEMBRE ENLLAÇATS PER LA LLENGUA

Davant la immediatesa de la Diada nacional de Catalunya del proper dia 11 de setembre, la plataforma d'entitats Enllaçats per la Llengua (ExLL) vol expressar amb fermesa el reconeixement del poble català a l'exercici de les seves reivindicacions col·lectives i drets nacionals com a poble diferenciat.En aquests moments històrics i amb l'horitzó de la consulta on les institucions catalanes convocaran el 9-N els ciutadans del país per pronunciar-se sobre la possibilitat d'esdevenir un estat independent, animem a la participació perquè la “V” que està preparant per la Diada l'ANC i Òmnium Cultural pels carrers de Barcelona torni a ser un gran èxit de gent en un ambient festiu i alegre de plena reivindicació de les llibertats democràtiques. En aquest sentit les associacions que formen part d'Enllaçats per la Llengua hi participaran en la manifestació d'aquest 11 de setembre al costat dels organitzadors i dels ciutadans catalans.Tanmateix, les diferents entitats que formen ExLL i que representen diversos territoris de la comunitat catalanoparlant, recorden que, juntament amb el dret a exercir els catalans i catalanes els seus drets com a poble, hi ha d'haver la ferma voluntat a mantenir i augmentar els llaços d'unitat, col·laboració i solidaritat en tots els àmbits d’interès comú entre les diferents parts del domini lingüístic, amb independència de l'estatus jurídic i polític de cada comunitat.Com deia l'homenot de Burjassot, el mestre Vicent Andrés Estellés:
No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen, baixa al carrer i participa. No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu”.


Agrairem que feu el màxim de difusió d'aquestes informacions
Salutacions cordials,
Enllaçats per la Llengua http://exllengua.blogspot.com
enllacatsperlallengua@gmail.com
Enllaçats per la Llengua va sorgir davant la necessitat d’actuar conjuntament a tots els territoris dels Països Catalans de manera coordinada. Ha fet costat a la Bressola, als alcaldes i docents de la Franja de Ponent, a la Vaga Indefinida per l’educació a les illes Balears, a les agressions i amenaces contra la llengua al País Valencià i en general a l’ofensiva del PP en contra de la llengua allà on governa. 


Entitats: STEPV, STEI i IB, USTEC-IAC-STES, Associació Amics de la Bressola, ACL El Tempir, Òmnium Cultural de l'Alguer, Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana, Confederació Sindical Catalana, Assemblea de Mestres i professors en català IB, Castelló per la llengua, Plataforma PROU, Moviment Franjolí per la Llengua, Centre de Cultura Catalana d'Andorra, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, CIEMEN, Confederació d'AMPAs Gonzalo Anaya, Coordinadora Obrera Sindical, Bloc d'Estuadiants Agermanats, Plataforma pel Dret a Decidir, Enllaçats No Acatem, Acció Cultural Països Catalans, Agrupació Borrianenca de CulturaNotícies relacionades:

Tots i totes a la V de la Diada [Comunicat dels Amics de la Bressola]

Tots i totes a la V de la Diada

Des dels Amics de la Bressola, entitat fermament compromesa amb la recuperació i defensa de la llengua catalana a la Catalunya Nord en el marc de la lluita global de la defensa del català arreu dels Països Catalans, i també com a entitat compromesa amb la llibertat i la democràcia i conseqüentment adherida al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, volem animar a tots els nostres socis i sòcies, amics i amigues, i a tota la ciutadania de la nostra nació, a participar activament  en la defensa del nostre DRET a DECIDIR en la manifestació d’aquest Onze de setembre a Barcelona.
Davant de l’ampli consens social i polític que hi ha a Catalunya per la realització d’una consulta on es vol demanar de forma pacífica i democràtica a tots els ciutadans i ciutadanes sobre el futur polític del nostre país, des dels Amics entenem que la negació del dret a vot és d’una gravetat extrema i propi de règims totalitaris. No s’hi val a apel·lar a lleis aprovades en un període fosc de transició, amb la tutela del poder militar existent  i amb la por de la ciutadania per tots els anys de dictadura i repressió viscuts, per negar amb interpretacions partidistes drets tant bàsics i fonamentals com són la democràcia, el dret a vot, i la llibertat d’expressió en aquest cas a través de les urnes.
Per això, i com a acte de reafirmació nacional i democràtica, individual i col·lectiva, us encoratgen a venir aquest Onze de setembre a Barcelona per tal de fer sentir al món el nostre desig de pau i llibertat per poder decidir sobre el nostre futur polític i sobre quin país volem pels nostres fills i filles.


Aleix Andreu i Oliver
President de l'Associació d'Amics de la Bressola

Comunicat sobre l'11 de setembre [Òmnium Cultural de l'Alguer]

COMUNICAT ESTAMPA

La Catalunya l’11 de setembre d’aqueix any celebra la Diada Nacional i també el Tricentenari (1714-2014) de l’última defesa de Barcelona i la capitulació a mans de les trupes borbòniques de Felip V succeïda l’11 de setembre del 1714; com consegüència d’aqueixa derrota són estades abolides les Institucions catalanes, com la Generalitat de Catalunya.
Després de la cadena humana llonga 400 km organitzada al 2013 a Catalunya, enguany la Diada Nacional coincideix amb una altra important iniciativa organitzada de l’Assemblea Nacional Catalana i de l'Òmnium Cultural, que han convocat a Barcelona per l'11 de setembre una concentració de persones entre l'Avinguda Nacional i la Gran Via de Les Corts Catalanes de manera de formar una gran V humana.
Aqueixa important manifestació pacífica i democràtica és estada organitzada per celebrar lo referendum per l'autodeterminació previst pel dia 9 de novembre.
La Catalunya en los últims anys ha posat al centre del debàtit polític i cultural internacional, un nou concepte d’una Europa dels pòpuls, fundat a damunt de valors socials. Culturals i de solidaritat que donguin més força i prospectiva a totes aquelles nacions sense estat com la Catalunya, la Sardenya, la Còrsega i l’Escòcia.
També l'Òmnium Cultural de l’Alguer dóna suport a aqueixa important iniciativa i convida l'Administració Municipal, totes les associacions culturals i esportives, los moviments i els partits independentistes sards i totes les persones que só d'acord amb aqueixa acció a enviar un missatge d'adhesió com senyal de solidaritat a la iniciativa "Ara és l'hora" organitzada per l'11 de setembre, enviant una email a: omnium.alguer@gmail.com
Tots los missatges d'adhesió vengueran integralment transmitits a L'Assemblea Nacional Catalana.
COMUNICATO STAMPA


La Catalogna l’11 di settembre di quest'anno commemora la Diada Nacional ( la giornata nazionale) ed il Tricentenari ( 1714-2104) in ricordo dell’estrema difesa e successiva capitolazione di Barcellona nelle mani delle truppe Borboniche di Filippo V avvenuta appunto l’11 settembre del 1714; come conseguenza di tale sconfitta vennero abolite le istituzioni catalane come la Generalitat de Catalunya.
Dopo la catena umana lunga 400 km organizzata lo scorso anno in tutta la Catalogna, quest'anno in coicidenza con la Diada Nacional ci sarà un'altra importante iniziativa organizzata dall’Assemblea Nacional Catalana e da l'Òmnium Cultural, che hanno convocato a Barcellona per l'11 di settembre una concentrazione di persone fra l'Avinguda Nacional e la Gran Via de Les Corts Catalanes per formare una grande V umana.
Questa importante manifestazione pacifica e democratica è stata organizzata per celebrare il referendum per l'autodeterminazione della Catalogna previsto per il prossimo 9 novembre.
La Catalogna negli ultimi anni ha messo al centro del dibattito politico e culturale internazionale, una nuova concezione di una Europa dei popoli fortemente basata sui valori sociali, culturali e solidaristici che diano maggiore forza e prospettiva a quelle nazioni senza Stato come la Catalogna, la Sardegna, la Corsica e la Scozia.
Anche l'Òmnium Cultural de l'Alguer da supporto a questa importante iniziativa e invita l'Amministrazione Comunale, tutte le associazioni culturali e sportive, i movimenti e partiti indipendentisti sardi e tutti i cittadini che condividono tale azione ad inviare un messaggio di adesione in segno di solidarietà all'iniziativa " Ara és l'hora" organizzata per l'11 di settembre, al seguente indirizzo di posta elettronica : omnium.alguer@gmail.com
Tutte le adesioni verranno integralmente trasmesse a L'Assemblea Nacional Catalana.