El sindicat STEI reivindica el model lingüístic escolar a les Balears
EL MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR HA DE FORMAR PART DEL PACTE PER L’EDUCACIÓ
[COMUNICAT STEI-intersindical Illes Balears]

Dijous 5 d’abril de 2018, ha passat per la Mesa sectorial d’educació (MSE) el document del Model lingüístic escolar que vol ser consensuat per tota la comunitat educativa. Una proposta que l’STEI Intersindical va fer incloure al primer Acord entre la conselleria d’educació i els representants del professorat. Amb les incorporacions al text que s’han fet avui la conselleria el remetrà en els propers dies al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) per ser debatut per tots els seus representants.  La idea seria que pel juny de 2018 s’hagi consensuat al CEIB i pugui ser remès al Parlament de les Illes Balears on es debat el document de Pacte per l’Educació a les Illes Balears.

L’STEI Intersindical ha volgut deixar clar que, perquè el català ocupi el lloc que li correspon dins l’escola i la societat, hem de ser conscients que treballar per l’ensenyament en català, és treballar també per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats, la coherència del Projectes educatius de centres (PEC) i la integració i acolliment dels alumnes i les seves famílies.

Prèviament a entrar a parlar del redactat del text, també hem volgut deixar constància que és necessari aconseguir un millor finançament per poder destinar més recursos a l’educació i a la normalització del català dins i fora de l’escola i que l’STEI està a favor d’una normativa que reguli l’ensenyament 100% en català, que garanteixi l’aprenentatge de l’altra llengua oficial i incentivi l’aprenentatge d’una llengua estrangera i que el català sigui llengua vehicular de comunicació interna i externa de tots els centres públics i privats concertats de les Illes Balears.

L’STEI Intersindical ha manifestat que el document que vol ser de consens ha de
  1. Comptar amb un estudi, centre a centre i aula per aula, de la situació del català i de l’aplicació real de la normativa existent així com un augment del pressupost destinat a educació per poder garantir el recursos necessaris per a la normalització del català dins els centres. Fa temps que l’STEI Intersindical demana aquest estudi i encara no s’ha presentat, ni facilitat, als representants del professorat per poder analitzar quina és la situació real i planificar bé les propostes a fer.  
  2. Deixar ben clar que no podem anar per davall del decret de mínims i que els Plans d’acolliment lingüístic i cultural (PALICs) es puguin fer exclusivament en català. L’escola ha de compensar la desigualtat lingüística del carrer.
  3. Garantir els recursos necessaris per a la plena normalització del català als centres, els desdoblaments i les ràtios baixes a les classes de llengua catalana, els auxiliars de conversa, els dinamitzadors de la NL als centres, la formació dels docents en noves metodologies en l’ensenyament i aprenentatge de llengües, etc.