ENTITATS IMPULSORES

ACCIÓ CULTURAL DE MENORCA
web: http://accioculturalmenorca.blogspot.com.es/
facebook: https://www.facebook.com/accioculturaldemenorca

ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ

web: http://www.acpv.cat/web/
facebook: http://www.facebook.com/pages/Acci%C3%B3-Cultural-del-Pa%C3%ADs-Valenci%C3%A0/160926133938972
Twitter: @AccioCulturalPV

ACCIÓ CULTURAL DELS PAÏSOS CATALANS

web: http://culturaipais.blogspot.com.es/
facebook: https://www.facebook.com/AccioCultural

AMICS DE LA BRESSOLA (Catalunya Nord)

web: http://www.amicsbressola.cat/
facebook: https://www.facebook.com/labressola
twitter: @LaBressola

APLEC (Associació Per L'Ensenyament del Català - Catalunya Nord)
web: http://www.aplec.cat/
facebook: https://www.facebook.com/asso.aplec
twitter:

ASSEMBLEA DE MESTRES I PROFESSORS - Illes Balears
web: http://www.mestresiprofessors.cat/
facebook: https://www.facebook.com/pages/Mestres-i-professors-en-catal%C3%A0-Illes-Balears/292623497420320

ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS DE CATALÀ PER A ADULTS (Catalunya Nord)

BLOC D'ESTUDIANTS AGERMANATS (PPCC)


CASTELLÓ PER LA LLENGUA
web: http://castelloperlallengua.blogspot.com/
facebook: https://www.facebook.com/csxlallengua
twitter: @Csxlallengua

CIEMEN (Principat)
web: http://www.ciemen.org/
facebook: https://www.facebook.com/pages/Nationalia/164264536923820
twitter: @Nationalia

CCOO - Educació - Catalunya

web: http://conc.ccoo.cat/ensenyament/
facebook: https://www.facebook.com/CCOOEducacio
twitter: @CCOOeducacio


CCOO - Educació - Illes Balears
web: http://www.feccoo-illes.cat 
facebook: https://www.facebook.com/pages/Feccoo-Illes-Balears/172285636152701
twitter: @feccoo


CCOO - Educació - País Valencià
web: http://www.pv.ccoo.es/ensenyament
facebook: https://www.facebook.com/pages/FE-CCOO-PV/281145807619
twitter: @educacio_ccoopv

COAPA BALEARS

web: http://coapa.wordpress.com/

COORDINADORA OBRERA SINDICAL (PAÏSOS CATALANS)
web: http://www.sindicatcos.cat/
facebook: https://www.facebook.com/pages/Coordinadora-Obrera-Sindical-COS/158808084169198
twitter: @cos_bcn

EL TEMPIR D'ELX
web: http://www.eltempir.cat/
facebook: https://www.facebook.com/eltempir
twitter: @ElTempirdElx

ENLLAÇATS NO ACATEM (Principat)

web: http://noacatem.blogspot.com.es/
facebook: https://www.facebook.com/ppccena
twitter: @Boladevidre

ESCOLA VALENCIANA

web: http://www.escolavalenciana.com/
facebook: https://www.facebook.com/escolavalenciana
twitter: @escolatv

FAPA - BALEARS I PITIÜSES
web: http://www.fapamallorca.org/
facebook: https://www.facebook.com/fapa.mallorca
twitter: @FAPAMallorca

FAPA - VALÈNCIA / CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA

web: http://www.fapa-valencia.org/principal.php
facebook: https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya

FEDERACIÓ D'ESCOLES VALENCIANES

FEDERACIÓ LLULL (PPCC)

FOLC - FEDERACIÓ d'ORGANITZACIONS PER LA LLENGUA CATALANA (PPCC)

web: http://www.folc.cat/
twitter: @Federacio

INTERSINDICAL-CSC (PAÏSOS CATALANS)

web: http://www.intersindical-csc.cat/
facebook: https://www.facebook.com/intersindical
twitter: @I_CSC

ILLENCS PEL CATALÀ (PPCC)
web: http://illencspelcatala.wordpress.com/
facebook: https://www.facebook.com/illencs.pelcatala
twitter: https://twitter.com/illencscatala

MOVIMENT DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA (Illes Balears i Pitiüses)
web: http://www.escoladestiumallorca.org
facebook: https://www.facebook.com/pages/Moviment-de-Renovaci%C3%B3-Pedag%C3%B2gica-de-Mallorca/130929253592131

MOVIMENT DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA (Principat)
web: http://mrp.cat
facebook: https://www.facebook.com/FMRPC
twitter: @FMRPc

MOVIMENT ESCOLES MALLORQUINES
web: http://escolesmallorquines.wordpress.com/
facebook: https://www.facebook.com/escolesmallorquines
twitter: @emallorquines

MOVIMENT FRANJOLÍ PER LA LLENGUA (La Franja)
web: http://movimentfranjoli.blogspot.com.es/

OBRA CULTURAL BALEAR

web: http://www.ocb.cat/index.php?link=9
facebook: https://www.facebook.com/obraculturalbalear
twitter: @ocbcat

PDD - PLATAFORMA PEL DRET A DECIDIR (Principat)

web: http://plataformapeldretdedecidir.cat/
facebook: https://www.facebook.com/PlataformapelDretdeDecidir
twitter: @pddcat

PLATAFORMA PER LA LLENGUA (PAÏSOS CATALANS)

web: http://www.plataforma-llengua.cat
facebook: https://www.facebook.com/PlataformaxLlengua
twitter: @llenguacat

SINDICAT D'ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS
web: http://www.sepc.cat/
facebook: https://www.facebook.com/pages/Sindicat-dEstudiants-dels-Pa%C3%AFsos-Catalans/107268075974826
twitter: @SEPC_nacional

STEI - CATALÀ (Illes Balears i Pitiüses)

web: http://www.stei-i.org/cat/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=14&Itemid=77
facebook: https://www.facebook.com/stei.ensenyamentpublic
twitter: @epublicSTEI

STEPV - INTERSINDICAL PAÍS VALENCIÀ

web: http://stepv.intersindical.org/
facebook: https://www.facebook.com/enxarxats.stepvintersindicalvalenciana
twitter: @STEPV_Iv

TALLERS PER LA LLENGUA
web: http://www.tallersperlallengua.cat/
facebook: https://www.facebook.com/pages/Tallers-per-la-Llengua/399354823447062
twitter: @TallersxLlengua

TROBADA SAFOR
web: http://www.trobadasafor.com/

UGT - PAÍS VALENCIÀ
web:
http://www.feteugtpaisvalencia.es/webwp/

UGT - EDUCACIÓ - CATALUNYA
Web: http://www.ugteducacio.cat
Facebook: http://wwwfacebook.com/UGTeducacio.cat
Twiter: @ugtcatalunya    @edupublicaugt

USTEC-STEs (Principat)
web: http://www.sindicat.net/
facebook: https://www.facebook.com/pages/USTEC-STEs-IAC/229659717122989
twitter: @USTECSTEs

XARXA D'ENTITATS
web: http://www.laxarxa.cat/principal.asp
facebook: https://www.facebook.com/laxarxa.dentitats
twitter: @LaXarxadEntitat