Alumnat del Vallès visiten l'Alguer en agermanament cultural [ÒC l'Alguer]

COMUNICAT ESTAMPA

Dijous 12 de març, una classe de l'Escola Europa International School de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 15 alumnes de setze anys acompanyats de dos professors ha visitat la sede de l'Òmnium Cultural de l'Alguer.
Los representants de l'associació han il·lustrat les diverses activitats de promoció de l'ús de l'alguerés que l'Òmnium Cultural de l'Alguer porta envant, han explicat la situació lingüística de l'Alguer i també han respost a les curiositat que els minyons teniven a damunt de l'alguerés.
Endemés los estudents catalans han pogut encontrar les persones que freqüenten lo Curs d'alguerés de l'associació, han xatxarat amb elles i les han pogudes entrevistar i acullir així material pel documentari a damunt de l'Alguer que estan preparant.
L'Òmnium Cultural de l'Alguer no és segurament nova a aqueix tipo d'encontres amb estudents de Catalunya que venen a l'Alguer per estudiar la peculiaritat lingüística de la nostra ciutat. Una bella experiència d'enriquiment cultural sigui pels joves de Sant Cugat sigui pels algueresos, que han pogut comprovar com, també parlant cada u en la pròpia varietat de català, la comunicació és estada possible i agraïble.

COMUNICATO STAMPA

Giovedì 12 marzo, una classe della Scuola Europa International School di Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 15 alunni accompagnati da due insegnanti, ha visitato la sede dell'Òmnium Cultural de l'Alguer.
I rappresentanti dell'associazione hanno presentato loro le diverse attività per la promozione dell'uso dell'algherese che l'Òmnium Cultural de l'Alguer porta avanti, hanno spiegato la situazione linguistica di Alghero e hanno risposto alle curiosità che i ragazzi avevano circa l'algherese.
Inoltre, gli studenti catalani hanno potuto incontrare le persone che frequentano il Corso di algherese dell'associazione, hanno conversato con loro e le hanno potute intervistare, e, in questo modo, hanno potuto raccogliere materiale utile per il documentario su Alghero che stanno preparando.

L'Òmnium Cultural de l'Alguer non é sicuramente nuova a questi incontri con studenti della Catalogna che vengono ad Alghero per studiare la nostra peculiarità linguistica. Una bella esperienza sia per i ragazzi di Sant Cugat sia per gli algheresi, che hanno potuto appurare come sia stata possibile e piacevole la comunicazione reciproca, anche parlando ciascuno la propria varietà di catalano. 

Cap comentari: