Intersindical Valenciana aposta per aconseguir la igualtat del valencià a nivell social

El sindicat valencià ha publicat un document os fixa quins són els objectius d'aquest curs polític que s'acaba d'encetar.
Un nou model productiu, acabar amb les desigualtats socials, la millora de les relacions laborals, la reobertura de RTVV i la potenciació dels serveis públics es troben entre les prioritats més importants.
Intersindical Valenciana també aposta per ampliar l'autogovern i, quant a la llengua, considera que estem en un "moment oportú" per assumir més competències en política lingüística i impulsar així la igualtat del valencià a tots els àmbits socials.Web IV:

01 / 09 / 2015 | INTERSINDICAL


El Sindicat considera prioritàries la creació d’ocupació estable, la recuperació salarial i de drets, els serveis públics i avançar en igualtat.

Per Intersindical Valenciana, el nou curs polític ha de servir per donar resposta a la situació d’emergència laboral, social i nacional que travessem les treballadores i treballadors i el conjunt de la societat valenciana l’aplicació de les polítiques antisocials, antivalencianes i segregadores que ha practicat el PP durant 20 anys des de la Generalitat i, actualment, des del govern espanyol.

Una de les prioritats per Intersindical Valenciana és acabar amb les elevades taxes de desocupació, temporalitat, precarietat i desigualtat que caracteritzen el mercat laboral valencià. Per això, entre altres mesures, proposa valencianitzar l’àmbit laboral amb la creació d’una Agència Valenciana de Relacions Laborals que integre les competències ara gestionades pel SERVEF, l’INVASSAT. Una agencia que contemple una gestió integral de la formació, implemente les polítiques actives d’ocupació i assumesca noves competències en aquest àmbit que ara estan en mans de l’estat. A més, el Sindicat considera necessari avançar envers un nou model productiu; la creació d’ocupació estable amb drets; l’augment salarial en tots els àmbits del món del treball ja que ens trobem un 10% per sota de la mitjana estatal; la reducció de la jornada laboral per generar nous llocs de treball; l’establiment d’una renda ciutadana i la posada en marxa de programes per acabar amb les desigualtats per raó de gènere, orientació sexual, procedència o edat.

Per Intersindical Valenciana, és necessària la derogació de la reforma laboral i la reforma de les pensions que només han servit per empitjorar les condicions de treball, reduir els salaris, abaratir els acomiadaments, retardar l’edat de jubilació i reduir les pensions. És per això, que el Sindicat està impulsant, en el marc de les Marxes de la Dignitat, una jornada estatal de lluita per al 22 d’octubre per fer front a les polítiques d’austeritat i reivindicar pa, treball, sostre i dignitat. A més, també participa en les Euromarxes 2015 que tindran lloc entre l’1 i el 17 d’octubre per reivindicar una altra Europa més justa i solidària. Unes mobilitzacions que també serviran per expressar el rebuig social al TTIP i altres tractats internacionals que pretenen continuar amb l’espoli dels pobles i limitar la sobirania dels estats.

Altra de les prioritats del Sindicat és l’aposta per la potenciació dels serveis públics (educació, sanitat, transport, justícia, serveis socials, bens comuns, comunicació…), de gestió pública, com una eina fonamental per acabar amb les desigualtats, garantir la cohesió social i els drets bàsics de la ciutadania. Per aquest sindicat també és necessària una reversió de les privatitzacions i externalitzacions que s’han produït en els darrers anys. Intersindical Valenciana també reclama la derogació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local que retalla competències i limita la prestació dels serveis públics per part dels ajuntaments.

Una altra de les mesures concretes que es reivindica és l’augment de les partides pressupostàries en R + D + i per avançar en un canvi real del sistema productiu i acabar amb l’exili del personal investigador.

El Sindicat demana la reobertura de RTVV, amb una negociació real amb els diversos interlocutors socials, entre els quals han d’estar el Comité d’Empresa i els sindicats, i que respecte els drets laborals de la plantilla. Una reobertura que servesca que dinamitzar el sector audiovisual valencià i generar nous llocs de treball en aquest àmbit.

Intersindical Valenciana considera que cal fer front a la desigualtat per raons de gènere en la vida pública i privada, potenciant la igualtat real i efectiva entre dones i homes i els drets de les dones en tots els àmbits. En l’àmbit laboral, el Sindicat creu que és urgent acabar amb la bretxa salarial, la precarietat laboral de les dones i avançar en la implantació de permisos per naixement i/o adopció iguals, intransferibles i remunerats al 100% per als dos progenitors.
Per altra part, exigeix l’eradicació de la violència contra les dones en totes les seues formes, la consideració del terrorisme masclista com una qüestió d’Estat, i la reversió de totes les partides pressupostàries que s’han retallat en els darrers anys ampliant-les per garantir una veritable lluita contra aquesta xacra social. Intersindical Valenciana és una de les entitats impulsores de la Marxa Estatal contra les violències masclistes que tindrà lloc el 7 de novembre de 2015.
Per fer front a aquestes demandes, des de la Intersindical Valenciana es considera que cal un altre model de financiació més just que acabe amb l’actual espoli fiscal. Un sistema de finançament que servesca per la millora de vida de la majoria de la població, especialment la més desfavorida, i per la cohesió territorial del país. A més, per al Sindicat és necessària una auditoria ciutadana del deute de les diferents administracions valencianes per determinar el seu origen i saber quina part és il·legítima. El Sindicat afirma que els Pressupostos Generals de l’Estat per 2016 són discriminatoris per les valencianes i valencians i no serviran per atendre les demandes ni resoldre els problemes que, ara mateix, té la clase treballadora, en actiu o desocupada, i en conjunt de la ciutadania.

En l’apartat de les llibertats democràtiques es demana la derogació de la llei mordassa i la fi de la repressió envers les persones activistes socials i sindicals.

Finalment, des del Sindicat s’aposta per avançar en l’autogovern de les valencianes i valencians per la qual cosa considera que ens trobem en un moment oportú per assumir noves competències i per donar un pas endavant en la política lingüística per impulsar una veritable igualtat de les nostra llengua en tots els àmbits socials.