Cap de setmana dedicat a la tradició marinera a l'Alguer

Aquest cap de setmana a l'Alguer se celebren unes jornades que recorden les tradicions i costums marineres de la Barceloneta de Sardenya.
Les activitats són organitzades per l'Associació Lo Frontuni i constarà de diferents activitats, entre les quals una conferència sobre la biologia del bogamarí, on hi participen Esteve Campus i Carla Valentino, d'Òmnium Cultural de l'Alguer
COMUNICAT ESTAMPA D'ÒMNIUM CULTURAL DE L'ALGUER


L’associació Lo Frontuni, dissabte 26 i diumenge 27, organitza dues jornades dedicades al món de la marina a l'Alguer i a les sues tradicions.

Dissabte 26 a les hores 10 hi siguerà una "velejada" de barques a vela llatina en homatge a la Madona del Frontuni; a les hores 18, a la sala de la Fundació META, en plaça del Portal hi siguerà la conferència que té com a títol: La marina i el bogamarí; amb les relacions de Tonino Budruni,”Lo bogamarí i els minyons de la Muralla”, i de Roberto Barbieri, “La biologia del bogamarí” ; endemés intervengueran Carla Valentino, Vicepresidenta de l'Òmnium Cultural de l’Alguer, Francesco Angioi, Antonello Bilardi, Carlo Catardi, Salvatore Pinna.

Successivament, lo Cav. Nicola Puggioni, President de l’Associazione Corazzata Roma explicarà la història de l'afondament de la Corazzata Roma, succeït a setembre del 1943 en lo golf de l'Asinara, i durant lo qual són morts 1700 mariners; intervenguerà Enrico Valsecchi.

La conferència siguerà coordinada de Stefano Campus.Diumenge 27 a les hores 9,30 a la Banquina Garibaldi a bordo de la motonave Andrea Padre se tenguerà la cerimònia religiosa en honor de la Madona del Frontuni amb la Pregària del mariner; a les hores 10,15 hi siguerà la Processó en barca ors a Punta del Lliri i ors a Cap de la Caça per la benedicció de la icona que refigura la Madona, de les barques i dels equipatges.
La manifestació és organitzada en col·laboració amb: l'Associació Palma Nana, lo Municipi de l'Alguer, la Fundació META, l'Òmnium Cultural de l'Alguer, l'associació La Nave Nuragica, l'Istituto Subacqueo Italiano, Corallo Sub Alghero, l'Associazione Nazionale Marinai d’Italia, lo Consorci del Port de l'Alguer, la Lega Navale Italiana i l'associació Vela Latina.

Versió en italià:

COMUNICATO STAMPA
L’associazione Lo Frontuni organizza per Sabato 26 e domenica 27 due giornate dedicate al mare e alle tradizioni marinaresche di Alghero.

Sabato 26 alle ore 10 vi sarà una veleggiata di barche a vela latina in omaggio alla Madonna del Frontuni; alle ore 18 presso la sala della Fondazione META, piazza Porta Terra, vi sarà una conferenza dal titolo ll Mare e il riccio di mare; con le relazioni di Tonino Budruni,”Il riccio di Mare e i ragazzi della Muraglia”, e di Roberto Barbieri, “La biologia del riccio di Mare”; interverranno inoltre Carla Valentino, Vice Presidente dell'Òmnium Cultural de l’Alguer, Francesco Angioi, Antonello Bilardi, Carlo Catardi, Salvatore Pinna.

Subito dopo il Cav. Nicola Puggioni, Presidente dell’Associazione Corazzata Roma, illustrerà la vicenda dell’affondamento della Corazzata Roma, avvenuto nel Golfo dell’Asinara nel settembre del 1943, in cui perirono circa 1700 marinai; interverrà Enrico Valsecchi.

La conferenza verrà coordinata da Stefano Campus.Domenica 27 alle ore 9,30 nella Banchina Garibaldi a bordo della motonave Andrea Padre si terrà la cerimonia religiosa in onore della Madonna del Frontuni con la Preghiera del marinaio; alle ore 10,15 ci sarà la processione a mare verso Punta Giglio e Capo Caccia per la benedizione dell'immagine che raffigura la Madonna, delle barche e dei loro equipaggi.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con: Associazione Palma Nana, Comune di Alghero, Fondazione META, Òmnium Cultural de l'Alguer, Associazione La Nave Nuragica, Istituto Subacqueo Italiano, Corallo Sub Alghero, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Consorzio Porto di Alghero, Lega Navale Italiana e Associazione Vela Latina.


Més info: alguer.cat