L'ENEMIC DE LA LLENGUA NO S'OBLIDA DEL FLANC VALENCIÀ EN L'ATAC ALS PAÏSOS CATALANS

L'AVL desautoritza el PP i recorda que català i valencià són la mateixa llengua
L'entitat manifesta que la proposició que remet a l'iber no respecta el seu dictamen i demana no utilitzar la llengua com a instrument polític

Vilaweb, 1 de juliol del 2013
      
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha traslladat a la mesa de les Corts Valencianes una declaració institucional en què es mostra contrària a la Proposició no de llei presentada pel PP relativa a l'origen del valencià (provinent de l'iber) i on es reclamava a la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola un canvi en la definició de la llengua per deixar de considerar-la part de la llengua catalana. L'entitat considera que el text presentat pel PP vulnera l'ordenament jurídic perquè ignora el 'Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià' emès per l'AVL i perquè no respecta la normativa lingüística oficial.

En la seva declaració institucional, l'AVL manifesta que amb el valencià 'com ocorre en qualsevol altre idioma, s'ha configurat al llarg de la història amb aportacions de les diferents civilitzacions i cultures que, en èpoques passades, es van assentar en l'actual territori valencià'.

En aquest sentit però deixa clar que 'el valencià, pròpiament dit, es va conformar a partir del segle XIII, en què fou dut ací pels repobladors catalans i aragonesos vinguts amb Jaume I, com demostra la història, la documentació medieval, l'onomàstica i la filologia, en especial la fonètica, la morfologia, la sintaxi i el lèxic històrics, que mostren la seua procedència del llatí. Per això, valencians, catalans, balears, i els habitants d'altres territoris de l'antiga Corona d'Aragó, compartim una mateixa llengua, tot i que a causa del pas dels segles cada zona ha mantingut o incorporat formes i vocables propis'.

L'AVL emmarca aquestes particularitats del català en el llegat que han deixat altres pobles als diferents territoris (l'àrab, l'aragonés, el castellà, el francés o l'occità) i deixa clar que 'les relíquies dels pobles remots, com l'iber, són inexistents o imperceptibles'.

L'Acadèmia recorda que el 9 de febrer de 2005 es va efectuar i aprovar per unanimitat el 'Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià' com a entitat normativa i reguladora de la llengua segons l'Estatut valencià i que aquest va ser comunicat a les Corts Valencianes. L'AVL confia que els serveis de documentació del parlament valencià puguin fer arribar al portaveu del PP aquest dictamen.

L'entitat insta a la mesa de les Corts a comunicar, tant al grup parlamentari popular com a la resta de grups parlamentaris, que el text de la proposició no de llei 'vulnera l'ordenament jurídic valencià en la mesura que ignora un pronunciament oficial -com el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià- emès per l'AVL, la institució normativa de l'idioma valencià'. L'entitat afegeix que no respecta, en la redacció, la normativa lingüística oficial de l'AVL, la qual 'és d'aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana' –segons l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia.

L'Acadèmia conclou reclamant 'fermesa als grups parlamentaris que no s'utilitze la llengua com a instrument polític de confrontació entre els valencians'.

Aquest text respon a la Proposició no de llei d'especial urgència a les Corts Valencianes presentada pel PP el passat dia 13 de juny instant a que el govern valencià s'adreci a la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) perquè aquesta reconegui al diccionari que el valencià és una llengua pròpia diferenciada de la llengua catalana.

La proposició està escrita amb termes poc normatius i propis de les entitats que defensen el secessionisme lingüístic com 'ab', 'llenguage', 'aixina', 'periodos', 'bolletí' o 'llingüistes', entre altres. Al text, el PP assenyala que el valencià parteix de la prehistòria, al segle VI abans de Crist en l'època dels ibers, i que ha arribat fins a l'actualitat després de les aportacions de fenicis, grecs i llatins.
_________________________________________________________________
L'AVL critica Fabra per la moció secessionista
L'entitat subratlla que vulnera l'ordenament jurídic i la seua normativa

El Punt Avui, 2 de juliol del 2013
          
El PP valencià va rebre ahir [1 de juliol] un important correctiu de l'entitat a la qual l'Estatut atribueix la competència normativa del valencià. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va fer pública una declaració en què es referma en els seus plantejaments i principis unionistes i rebutja amb contundència la proposició no de llei presentada pel grup parlamentari popular a les Corts fa unes setmanes. Un escrit en què insta la RAE a incloure en el seu diccionari una nova definició del valencià perquè es deixi de considerar part de la llengua catalana i en què afirma, entre altres coses, que els orígens del valencià cal buscar-los en l'iber.

L'entitat argumenta amb la documentació medieval, l'onomàstica i la filologia, en especial la fonètica, la morfologia, la sintaxi i el lèxic històrics la procedència llatina del valencià. “El valencià, pròpiament dit, es va conformar a partir del segle XIII, en què fou dut ací pels repobladors catalans i aragonesos vinguts amb Jaume I (...) Per això, valencians, catalans, balears, i els habitants d'altres territoris de l'antiga Corona d'Aragó compartim una mateixa llengua, tot i que a causa del pas dels segles cada zona ha mantingut o incorporat formes i vocables propis”. Per reblar seguidament amb rotunditat que “les relíquies dels pobles remots, com ara l'iber, són inexistents o imperceptibles”.

A més, la declaració, que va ser debatuda en el ple celebrat divendres passat, considera que el text presentat pel PP “vulnera l'ordenament jurídic perquè ignora un pronunciament oficial”. L'entitat es referix al seu Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià, emès el 9 de febrer del 2005, en què utilitzant perífrasis i circumloquis certifica la unitat lingüística. Així, confia que els serveis de documentació de la cambra envien al síndic del PP, Jorge Bellver, el dictamen perquè tinga ben present que es tracta d'un document elaborat per “la institució normativa de l'idioma valencià”.


L'entitat hi afegeix que l'escrit que els populars volen tramitar amb “especial urgència” no respecta, en la redacció, la normativa lingüística oficial de l'AVL, la qual “és d'aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana”. L'Acadèmia conclou reclament “fermesa als grups parlamentaris perquè no s'utilitze la llengua com a instrument polític de confrontació entre els valencians”.
_________________________________________________________________________________

Joc brut

Vicent Sanchis
        
El Punt Avui, 28 de juny del 2013
       

Dignes representants d'Escola Valenciana es van reunir ahir [27 de juny] amb el ministre d'Educació, Cultura i Esports (!). Debades. Li van portar una demanda justa i concreta. Com que el ministeri ha fet un dipòsit previ de cinc milions d'euros anuals per pagar l'escola privada als pares catalans que vulguin escolaritzar els seus fills en castellà, en justa correspondència esperen un gest idèntic per als pares valencians que volen escolaritzar els seus fills en català. És a dir, un dipòsit semblant però que arribi fins als 100 milions. I potser més, perquè la demanda afecta més de 100.000 alumnes. El ministre Wert se'ls va espolsar amb molta amabilitat i pràctica adduint que “això que vostès demanen és una competència autonòmica”. Exacte. Tan competència i tan autonòmica com la decisió de convertir el castellà en llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya. O no? O el castellà és una qüestió d'Estat, que l'ha de preservar i defensar a mort, i el català que se'l defensi qui vulgui sempre que sigui en broma? Joc eternament brut.