COMUNICAT I CONVOCATÒRIA DE VAGA A LES BALEARS

COMUNICAT DE LA COMISSIÓ PERMANENT EXECUTIVA DE L'STEI:Els professors NO començam


La comissió permanent de l’executiva de l’STEI, reunida en sessió extraordinària dimecres dia 7 d’agost de 2013 i ampliada amb companys i companyes de les Pitiüses i de Menorca, acorda:

1.Convocar l’assemblea d’afiliats i afiliades de l’ensenyament públic del sindicat dia 2 de setembre de 2013 a la mateixa hora a cada una de les illes.
2.Convocar vaga a l’inici de curs a l’ensenyament públic dia 13 de setembre.
3.Convocar vaga indefinida o vaga sostinguda en el temps si l’assemblea d’afiliats i afiliades així ho decideix.
4.Proposar als docents que, dins la primera setmana de setembre, es facin assemblees als centres per ratificar els calendaris de mobilització.
5.Traslladar a la resta d’organitzacions sindicals i a l’assemblea de docents aquestes propostes per aconseguir un suport majoritari i la màxima unitat d’acció que obligui l’administració a negociar.
6.Reiterar l’inici d’un procés negociador amb la conselleria d’educació, cultura i universitats que passi per la retirada immediata dels expedients sancionadors als directors i directores dels instituts de Menorca, petició ja formulada pels sindicats presents a la Junta de personal docent no universitari a un escrit enregistrat a la conselleria dia 1 d’agost de 2013. També demanam la retirada del TIL, de la llei de símbols, la recuperació de les plantilles, dels drets socials, laborals i econòmics tant del professorat funcionari de carrera com els del professorat interí. La recuperació de les mesures que afavoreixen l’atenció a l’alumnat i a la comunitat educativa i que tenien abans de les retallades duites a terme pel govern autonòmic.