DONEM SUPORT AL TEMPIR D'ELX EN LA SEVA DEFENSA LINGÜÍSTICA

El Tempir acudirà a la via administrativa si l’Ajuntament d’Elx, AENA i el Ministeri de Foment no tenen en compte el valencià en la futura denominació de l’aeroport

Des que es fera públic que l’Ajuntament d’Elx ha iniciat els tràmits necessaris perquè l’empresa pública aeroportuària AENA modifique la denominació oficial de l’aeroport per tal que s’anomene en un futur “Aeropuerto Alicante-Elche”,  El Tempir ha enviat diversos escrits tant a la corporació municipal, d’una banda,  com al Ministeri de Foment i a AENA, d’una altra, recordant-los que, si el canvi es fa efectiu durant els pròxims mesos, la nova denominació ha de respectar la legislació lingüística vigent, això és, ha d’incloure el valencià  de manera que l’aeroport passe a denominar-se “Alacant-Elx/Alicante-Elche”.

Així, els recordem que l’Ordre 1 de desembre de 1993 de la Conselleria d’Educació i Ciència, reguladora de l’ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la retolació dels serveis públics en l’àmbit territorial del País Valencià, estableix en l’art. 1 que “el criteri general de l’ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en la senyalització de vies i serveis públics, atendrà al predomini lingüístic establert en el títol  cinqué de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià”. Com que el municipi d’Elx pertany a l’àmbit territorial de predomini lingüístic valencià i, a més, l’aeroport de l’Altet és una entitat pública (i l’empresa que el gestiona, AENA, ho és també), tant AENA com l’Ajuntament estan sotmeses com entitats públiques que són a aquesta normativa i, per això, han de tenir en compte que la futura denominació de l’aeroport ha de garantir, com a mínim, la cooficialitat de les dues llengües: el valencià i el castellà.

Tampoc cal oblidar però que, per acord plenari de l’Ajuntament d’Elx, en sessió celebrada el dia 28 de febrer de 1984, s’acordà el canvi de la denominació del municipi en aquell moment (Elche) per la forma bilingüe Elx en valencià i Elche en castellà, i que, a més, tota la toponímia menor de la ciutat, la referent a partides rurals sobretot, siga únicament i exclusiva en valencià.

Per tant, El Tempir els recomana que en el futur conveni que puguen subscriure l’Ajuntament d’Elx i AENA tinguen en compte el compliment de la legislació lingüística vigent per tal d’evitar futures reclamacions administratives que El Tempir poguera iniciar cap a les parts que subscriguen aquest conveni al·legant incompliment manifest d’aquesta normativa.

(Font: ACL El Tempir)