ACCIONS DE RESISTÈNCIA DAVANT EL DECRET DE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES

L’STEI, després de ser presents a diferents assemblees de la comunitat educativa i a fòrums de professorat, vol promoure, articular i coordinar una resistència activa i majoritària al Decret TIL.
ACCIONS DE RESISTÈNCIA DAVANT EL DECRET DE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (Decret TIL)
Antecedents. Accions abans de l’aprovació del Decret: Al·legacions al Consell Escolar de les Illes Balears i a les Meses Sectorials d’Educació. Declaració conjunta sindical en contra del decret TIL. Presentació d’una proposta de reforç a l’àrea d’anglès. Campanya de recollida de signatures de rebuig al Decret TIL. Actes conjunts de denúncia a les Illes, a la resta del territori de parla Catalana, al Parlament Espanyol. Convocatòria de cadenes humanes, abraça i enllaça el teu centre, concentracions, manifestacions i vagues. Aquest tema sempre ha estat present a la nostra agenda reivindicativa.
PROPOSTA DE PIMERES ACCIONS A FER A PARTIR D’ARA:
1.   Impugnació davant el tribunals per part de l’STEI.
2.   Difusió als centres del full de discrepància. El poden signar membres de la Comissió de Coordinació Pedagògica, directors i directores, professors i professores. El teniu en doc adjunt. Feu-nos arribar una còpia del full quan l’hagueu lliurat. (Els teniu en doc adjunt)
3.  També es difondrà un full per a pares i mares que ho sol·licitin. Expressa el seu desacord al Decret TIL i la seva preocupació perquè els infants no assoleixin els continguts de les matèries no lingüístiques impartides en una llengua estrangera. (Pendent de consens amb la FAPA-COAPA)
4.  Els projectes que s’aprovin no han de ser pitjor que els que tenim i han de ser millors per a l’escola, per als alumnes i per a l’educació. No es pot aprovar un projecte incoherent pedagògicament, que no s’adapta a les necessitats del centre i del seu alumnat i que impossibilita aconseguir els objectius proposats al Projecte Educatiu de Centre (PEC). Tampoc no es pot aprovar un projecte que sigui regressiu en la normalització lingüística, que impossibiliti que l’alumnat tengui un coneixement adequat de les dues llengües oficials en acabar l’educació obligatòria i que no fomenti la cohesió social.
5. Les instruccions signades pel secretari d’educació autonòmic són de dubtosa legalitat i creen confusió. Unes instruccions no poden anar en contra el decret ni establir pautes o conceptes que no estan prevists al Decret. (Veure full annex)
6. Hem convocat una reunió dia 20 a la UIB dels representants de la comunitat educativa (pares, mares, alumnes i sindicats) i de les diferents entitats, plataformes, associacions  i organitzacions que treballen per l’educació i la defensa del català, així com també personalitats de reconegut prestigi -experts compromesos amb l’educació i la llengua catalana de totes les illes-, que es farà a porta tancada, dilluns dia 20 de maig de 2013 a les 17.30h a la Sala de Juntes de l’edifici Ramon Llull, al Campus de la UIB, per parlar del Decret de tractament integrat de llengües (Decret TIL). S’ha convocat a la FAPA, COAPA, FADAE, SEPC, STEI, FETE UGT, FE CCOO, OCB, Departament de filologia Catalana i Lingüística General, Representants de la UIB al Consell Escolar Illes Balears, Cooperatives d’Educació, Assemblea de mestres i professors en català, Plataforma Crida, Servei jurídic STEI, Associacions de directors dels diferents nivells educatius, Representants de les Assemblees de Menorca i d’Eivissa i Formentera, Jubilats per Mallorca..., La llista és oberta. Feu-nos els suggeriments que trobeu oportuns i els farem arribar la convocatòria.

A les diferents assemblees i reunions de docents, assemblees de centres, junta de personal, plataforma per l’escola pública, etc. es proposaran més accions conjuntes i coordinades de les quals us en mantindrem puntualment informats.