Els principals sindicats del País Valencià acorden la competència lingüística del personal públic

Els sindicats Intersindical Valenciana, UGT i CCOO han arribat a un acord pel qual s'estableix la competència lingüística del personal de les administracions públiques valencianes, per tal de garantir també l'ús del valencià a les institucions. Segons Intersindical Valenciana, aquest acord permet donar un pas endavant quant a la normalització lingüística al País Valencià.

Acord dels sindicats sobre la competència lingüística del personal empleat públic
27 / 12 / 2016 | INTERSINDICAL
UGT-PV, CCOO PV i Intersindical Valenciana signen un pacte que estableix la competència lingüística que ha d’acreditar el personal al servei de les administracions valencianes. L’objectiu és garantir l’atenció en les dues llengües oficials i compensar els dèficits que encara presenta el coneixement i l’ús del valencià.

Els sindicats consideren que és un fet que les persones que utilitzen el valencià tenen encara notables dificultats per a rebre de l’Administració una atenció en els mateixos termes que tenen plenament assegurats les persones que empren el castellà. Per fer efectiu el dret recollit en l’Estatut d’autonomia que qualsevol persona puga dirigir-se i ser atesa en les dues llengües oficials, han subscrit un pacte amb diverses accions a desenvolupar.

Per assegurar la competència lingüística de totes les persones que treballen en l’Administració pública, el Govern de la Generalitat ha de garantir l’ensenyament del valencià i fomentar mesures de reciclatge. Als processos de selecció s’ha d’acreditar el coneixement del valencià en el grau que es determine reglamentàriament.

Per a la provisió dels llocs de treball, els sindicats representatius del personal de cada administració negociaran la seua aplicació i els nivells de valencià mínims a exigir a cada u. Excepcionalment, en l’àmbit sanitari i de la salut, si hi ha necessitat de personal i aquest no disposa de la competència lingüística acreditada, podran proveir els llocs de treball amb caràcter no definitiu, mitjançant un informe.

L’acord preveu que els nivells de coneixement lingüístic establerts entraran en vigor a l’any de la publicació oficial de la Llei de la funció pública valenciana. Així mateix, Intersindical Valenciana, CCOO PV i UGT-PV ofereixen la seua col·laboració a la Generalitat per fer efectives les bases del pacte i contribuir a la millora de l’Administració pública.

Cap comentari: