Intersindical Valenciana reivindica una Llei per la Igualtat Lingüística 


El punt/avui

El sindicat indica que no és “acceptable” que el Consell no s'haja avançat


Intersindical Valenciana demana al Consell , al president i grups parlamentaris de les Corts Valencianes i partits polítics valencians que promulguen una Llei d'Igualtat Lingüística.
El Sindicat els ha enviat un document de propostes per una Llei d'Igualtat Lingüística que contempla diversos apartats: administracions, funció pública, ensenyament, salut, mitjans de comunicació, relacions laborals i atenció a les persones nouvingudes. “Una llei que dinamitze i impulse el canvi en les polítiques lingüístiques dels anteriors governs valencians i supose un avanç real envers la igualtat lingüística“, reivindiquen en un comunicat.
Per al sindicat, l'actual Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià és obsoleta, no ha donat els resultats esperats i no garanteix els mateixos drets lingüístics per a tota la ciutadania. Per això, quasi nou mesos després de la presa de possessió del nou govern valencià, des de la Intersindical Valenciana es considera que cal donar passos decidits i ferms en el procés de normalització lingüística al País Valencià. “No és acceptable que, en nou mesos, no s'haja avançat ni s'hagen produït els canvis legislatius que els nous temps i les noves polítiques requereixen”, lamenten en la nota.
Per Intersindical Valenciana, la nova llei ha de tindre unes disposicions normatives clares que obliguen a garantir els drets i els deures lingüístics de les valencianes i valencians, amb els instruments, recursos i pressupostos necessaris per a fer-los efectius, i amb uns objectius de normalitat ben definits, tant en la seua concreció com en els terminis de consecució. “Ha de ser una llei transformadora amb un pla d'acció verificable i no una declaració formal de bones intencions com s'ha fet fins aquest moment”, insisteixen des del sindicat.
En eixe sentit, per Intersindical Valenciana, a més de la nova llei, també caldrà modificar i desplegar normes que afecten a diversos àmbits socials que tenen relació amb l'ús social de la nostra llengua. En concret, àmbits com les empreses i administracions públiques, cultura, mitjans de comunicació, economia, relacions laborals...
“En aquestes normes també s'hauria de contemplar l'establiment del requisit lingüístic per a l'accés a funció pública, la reobertura de RTVV o la necessitat d'un espai audiovisual compartit amb altres territoris amb els quals compartim llengua”, indiquen.
Finalment, Intersindical Valenciana considera que el Consell i els partits polítics que li donen suport, haurien de tindre com una de les seues prioritats, per als propers mesos, la promulgació de la Llei d'Igualtat Lingüística i la posada en marxa de mesures per impulsar l'ús social i la normalització de la nostra llengua.

Cap comentari: