Illes Balears: L'STEI proposa mesures per incentivar ensenyament en català


L'STEI INTERSINDICAL PROPOSA MESURES PER INCENTIVAR L'ÚS DEL CATALÀ ALS CENTRES EDUCATIUS

Avui, dijous 28 d'abril, hi ha hagut la segona reunió de la Mesa Tècnica per a la Normalització Lingüística del català i el tractament del model lingüístic escolar. La directora general Maria Alorda de la conselleriad’educació i universitats del Govern de les Illes Balears ens ha fet saber els noms de les persones que integraran la comissió d'experts que faran propostes per al model lingüístic escolar. L'STEI ha demanat que hi integrin experts de Menorca i de les Pitiüses així com experts docents que coneguin i treballin a cooperatives d'ensenyament o a centres privats concertats.
Pel que fa al primer document presentat per l'administració educativa l'STEI demana la superació del decret de mínims i el desenvolupament de la Llei de Normalització lingüística (LNL)per poder arribar a l'ensenyament 100% en català i poder garantir així l'aprenentatge de les dues llengües oficials. És important també que disposem d'un estudi, centre a centre, de la situació del català en el marc del desenvolupament del decret de mínims, tant en els centres públics com en els privats concertats.
També hem demanat que es concretin una sèrie d'objectius a curt i llarg termini i que les mesures denormalització lingüística (NL) que s'implantin es facin d'acord amb el marc general del Pla de NL que elabora el Consell Social de la Llengua Catalana. És urgent la posada en funcionament d'aquest Pla a tots els àmbits així com mesures concretes i de discriminació positiva per incentivar la presencia i l'ús del català dins els centres, al carrer, a l'Administració i al mitjans de comunicació. 
Volem que es facin cursos de llengua per al professorat que vol continuar perfeccionant el català. Es pot treballar la competència comunicativa, la comunicació no verbal i les actituds lingüístiques positives que garanteixen el manteniment de la llengua en les interaccions personals i la cohesió social. Així mateix en aquest apartat demanam classes de català per a pares i mares dins els centres escolars.

De cara al curs vinent, a més de consensuar el model lingüístic escolar, demanam que hi hagi hores de reducció per als coordinadors de NL, desdoblaments a les classes de català en grups nombrosos, la posada en marxa dels PALICs, un Servei d'ensenyament del català dirigit a totes les etapes educatives (EI, EP, ESO, BATX, FP, Règim especial EOI, Conservatoris, Escola superior de Disseny i centres d'adults) facilitar materials didàctics adaptats a cada etapa educativa, promoure els intercanvis escolars a l'àmbit de parla catalana... i finalment hem rebut amb interès la proposta de la conselleria de comptar amb dinamitzadors culturals als centres educatius.

Celebram la constitució de la comissió d'experts per treballar per un model lingüístic escolar consensuat amb la comunitat educativa i demanam que s'implantin durant el curs 2016-2017 totes les mesures proposades per incentivar la presencia i l'ús del català als centres educatius públics i privats concertats i aconseguir que la població escolar aprengui el català i en acabar l'escolarització obligatori conegui les dues llengües oficials.

Més informació: M. Antònia Font / STEI Intersindical 619 78 38 84

Cap comentari: