La Bressola denuncia el parany de la ratificació francesa de la Carta de les llengües minoritàries
La Bressola rebutja totalment la possible ratificació de la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries

En el comunicat, la Bressola recorda que la ratificació de la Carta Europea de les llengües minoritàries és 'una reivindicació contínua dels moviments per a la defensa de les llengües i cultures minoritzades de la República Francesa.'...  assegura que 'Malauradament, la proposició de llei que acaba de ser votada no es limita a dir que l'Estat podria ratificar la Carta firmada en 1999 pel govern francès; la llei proposa d'afegir a la Constitució la declaració interpretativa feta pel govern al moment de la ratificació.'
Recorda que: 's'afegiria al text constitucional, que EN CAP CAS (sduibratllem nosaltres, no la llei) la Carta podria ser interpretada comcreant drets col·lectius i que la llengua francesa seria imposada per a les relacions amb els serveis públics o a les persones morals exercint una funció de servei públic. ' El comunicat acaba expresant que 'La Bressola, membre d'ELEN-EBLUL, rebutja totalment aquesta revisió i ja ha adreçat un correu en aquest sentit a tots els parlamentaris concernits.' . Com sempre, podeu trobar el text íntegrament en el document adjunt a la noticia (pdf)


31.01.2014
Comunicat de La Bressola,
Perpinyà, el 31 de gener de 2014,

L'Assemblea Nacional acaba d'adoptar la proposició de llei constitucional destinada a permetre la ratificació de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries.

Es tracta d'una reivindicació contínua dels moviments per a la defensa de les llengües i cultures minoritzades de la República Francesa.

Malauradament, la proposició de llei que acaba de ser votada no es limita a dir que l'Estat podria ratificar la Carta firmada en 1999 pel govern francès.

La llei, proposa d'afegir a la Constitució la declaració interpretativa feta pel govern al moment de laratificació.

Però, aquesta mateixa, no només privatitzaria la ratificació de tot efecte pràctic, però, podria a més engendrar un recul en la protecció de les nostres llengües.

En efecte, s'afegiria al text constitucional, que en cap cas la Carta podria ser interpretada com creant drets col·lectius i que la llengua francesa seria imposada per a les relacions amb els serveis públics o a les persones morals exercint una funció de servei públic.

Avançada aparent, recul real de la protecció de les llengües dites regionals, aquest seria el resultat d'aquesta proposició.

La Bressola, membre d'ELEN-EBLUL, rebutja totalment aquesta revisió i ja ha adreçat un correu en aquest sentit a tots els parlamentaris concernits.Text aprovat el dimarts 28 de gener de 2014