Manifest per un ensenyament de qualitat a les Illes Balears

Nosaltres, ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, des de la nostra diversitat d’opinions polítiques, activitats professionals i orígens geogràfics, davant el conflicte que té com a protagonista la comunitat educativa de les Balears,

MANIFESTAM:
1.- El sistema educatiu és la peça bàsica per a construir una societat en la qual les generacions més joves trobin la preparació adequada per a accedir en condicions al mercat laboral i l’aptitud plena per a conviure com a ciutadans en una societat democràtica.
2.- L’aprenentatge de diverses llengües és essencial en els nostres dies, però a tot arreu del món l’opció pel multilingüisme va sempre acompanyada del reforçament de la llengua pròpia com a senyal cultural distintiu de cada territori.
3. ”La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat” (Estatut d’Autonomia Balears 2007). Per aquest motiu és necessari assegurar el coneixement adequat de la nostra llengua pròpia a la població en edat escolar com a element vertebrador de la nostra identitat, tenint en compte la seva situació evident de minorització en tots els àmbits d’ús i el fet que el seu futur només depèn de nosaltres.

4.- L’opció per l’ensenyament de l’anglès i altres llengües no pot fer-se de manera improvisada i sobtada, sinó que requereix una graduació i temporalització que permeti, tant als ensenyants responsables de la seva docència com als alumnes que n’hauran d’adquirir la competència lingüística, que puguin fer-ho en les millors condicions pedagògiques possibles.

5. Un ensenyament de qualitat depèn també de la dignitat i consideració atorgades a la professió de mestre, a les condicions materials en què han de desenvolupar la seva activitat i a poder disposar del nombre necessari d’ensenyants per a garantir la qualitat del sistema educatiu.

6.- El risc de fractura social existent avui a les Balears, i el divorci creixent entre la societat balear i el seu govern, a causa de la imposició d’un TIL que no ha tengut en compte, prèviament, els criteris de la comunitat educativa ni tampoc de la universitat (UIB), només poden ser resolts per la via del consens i la negociació. 

7.-Aquests procediments són més necessaris, encara, quan les majories parlamentàries tenen davant el malestar creixent de la comunitat educativa i de bona part de la societat, i també el seu desig de vetllar pels interessos dels seus fills amb un ensenyament de qualitat, respectuós amb la llengua pròpia, l’opció pel multilingüisme i per la dignitat professional dels mestres.
Per tot això, constatam el nostre desig que es solucioni, com més aviat millor, el conflicte que manté obert el Govern de les Illes Balears amb el sector educatiu, alhora que ens solidaritzam amb tota la gent que desitja un ensenyament de qualitat a les Illes Balears i que lluita per aconseguir-ho (mestres, pares i mares i professionals universitaris)

Palma, 5 octubre 2013