SUPORT ALS DIRECTORS REPRESALIATS DELS CENTRES EDUCATIUS DE MENORCA

AVUI DE 19:00 A 24:00 PIULADA MASSIVA AL TWITTER

#TotssomdirectorsMaó


NOTA DE SUPORT ALS DIRECTORS DE MAÓ

Davant de l’anunci de la prohibició de reincorporar-se a la feina feta als directors de Secundària de Maó per la Conselleria d’Educació, els sota ssignants volem expressar el nostre total rebuig a la suspensió tant de funció directiva com docent dels tres directors expedientats.
Si ja no hi havia cap motiu per a la suspensió de la seva funció com a directors, està absolutament injustificat i és totalment inadmissible que també siguin suspesos en la seva feina com a professors d’aula. Açò significa que els nostres companys no es podran incorporar el dia 2 al seu lloc de treball.
La suposada falta té a veure exclusivament amb l’exercici del seu càrrec com a directors, en cap cas com a docents. Si no han comès cap incorrecció en el seu càrrec directiu, molt més enfora està de la realitat que ho hagin fet en la seva tasca com a mestres.
Aprofitem per insistir que l’únic que han fet els directors de Maó ha estat respectar el paper del Consell Escolar i, per tant, la representativitat de tots els sectors que hi són presents (docents, pares  i mares, alumnes i personal no docent) en el si del marc legislatiu actual.  
Volem que els nostres companys estiguin amb nosaltres des de l’inici de curs, i per açò exigim que tornin a les aules i als seus despatxos i per tant que es retiri la seva suspensió cautelar.
PODEU ADHERIR-VOS-HI SIGNANT AQUÍ

Cap comentari: