El Parlament Europeu reconeix el català com a llengua en perill d'extinció

Un informe aprovat per la comissió de Cultura l'inclou en una llista d'idiomes amenaçats

La Comissió Europea valorarà si adopta mesures de protecció

M. Antònia Font (STEI -i) i Magda Gonzàlez Crespí,
en la seva denúncia dels atacs a la llengua,
davant el Parlament Europeu
Cop de mà a la immersió lingüística. La comissió de Cultura del Parlament Europeu ha aprovat que es fomenti des dels primers nivells educatius l'aprenentatge de les llengües minoritàries amenaçades de desaparició, entre les quals el català. Segons va informar ahir a la nit Vilaweb, la petició forma part d'un informe sobre diversitat lingüística a la UE elaborat per l'eurodiputat cors François Alfonsi i aprovat per unanimitat amb esmenes dels diversos grups polítics. L'informe parteix d'un debat fet a la comissió, amb la presència d'experts de la Unesco i d'altres organitzacions com ara la Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD).
Una esmena presentada pels eurodiputats Izaskun Bilbao (PNB) i Ramon Tremosa (CiU), i avançada ahir pel diari digital, citava “les polítiques educatives d'immersió” i l'efecte que tenen “sobre la protecció de les llengües europees no hegemòniques”. L'esmena, finalment incorporada a l'informe aprovat per unanimitat, fa seves les propostes dels experts i considera que els estats membres han de fer una política lingüística que capaciti els nens a “aprendre la llengua en perill, com a llengua materna, des de la més primerenca edat”.
L'informe aprovat en aquesta comissió serà presentat al ple de la Comissió Europea el mes de setembre vinent. L'objectiu és que la comissió el tingui en compte i es decideixi a completar amb mesures legislatives la defensa de les llengües minoritzades i en perill d'extinció, segons un comunicat emès des del gabinet de l'eurodiputada del PNB.
“Riquesa” i “diversitat”
A més, l'informe reconeix el multilingüisme “com una riquesa i una expressió de la diversitat europea” i demana finançament per al període 2014-2020 per donar suport a les llengües en perill. També considera que les societats multilingües ben cohesionades i que gestionen la seva diversitat lingüística de manera democràtica i sostenible contribueixen a la pluralitat, són més obertes i estan en millors condicions per contribuir a la riquesa que suposa la diversitat lingüística.