SUPORT D'ENLLAÇATS PER LA LLENGUA ALS ALCALDES DE LA FRANJA

L’1 de febrer de 1984, reunits a Mequinensa, representants d'Ajuntaments de la Franja van fer la següent declaració:

“Reunits a Mequinensa, representants dels Ajuntaments aragonesos de Areny, Benabarri, Bonansa, Montanui, Pont de Montanyana, Tolba, Saidí, Fraga, Torrent de Cinca, Mequinensa, Faió, Nonasp, Fabara, Calaceit, Vallderoures, la Codonyera i Valljunquera, baix la presidència del Conseller de Cultura de la Diputació General d’Aragó, D.  José Bada Panillo.

SOM CONSCIENTS de la importància històrica que té aquesta primera trobada d’Alcaldes i Consellers de la zona catalano-parlant d’Aragó.

RECONEIXEM que dintre de la nostra Comunitat Aragonesa es parlen diferents llengües i que la llengua catalana que se parla a la Franja Oriental perteneix al patrimoni cultural d’Aragó.

REBUTJEM les denominacions despectives de “chapurreau” i d’altres paregudes que encara s’apliquen a la nostra llengua materna.

DECLAREM:
1r. Que és urgent desenvolupar l’Estatut d’Autonomia d’Aragó pel que fa a la conservació i estudi de les nostres modalitats llingüístiques.
2n. Que es urgent desenvolupar mides concretes per aconseguir la normalització llingüística d’Aragó, i que, en el cas de la llengua catalana, significa acceptar com a norma la gramàtica catalana, sense menyspreu de les peculiaritats llinguístiques de cada poble o comarca.

PROPOSEM:
1r. Accelerar les gestions davant del Ministeri d’Educació i Ciència per a que el català pugui ser ensenyat com assignatura optativa, i per ara en fase experimental, a les escoles i centres d’ensenyament dels municipis de la Franja Oriental d’Aragó que ho demanin.
2n. Que la diputació General d’Aragó done suport i foment a la producció literària autòctona i a tots aquells estudis i tesis que tracten de la problemàtica sociollinguística de la Franja Oriental d’Aragó.
3. Que la Universitat de Saragossa, dins dels seus Plans d’Estudis i d’investigació es faci càrrec de les necessitats culturals i llinguístiques d’Aragó.
Per la nostra part, ENS COMPROMETEM a fomentar l’ús públic del català als nostres pobles, rotullació bilingüe de carrers i places, edictes, mitjans de comunicació, etc… SOM PLENAMENT CONSCIENTS de que d’integració cultural i política d’Aragó no es possible sense que tots els aragonesos reconeixin com a pròpia la riquesa cultural i llinguística de la Franja Oriental d’Aragó.

MEQUINENSA, 1 de febrer de 1984”

Els alcaldes de la Franja signen un manifest per la llei del català 

Més de 160 alcaldes i regidors de les poblacions de la Franja de Ponentvan signar ahir a Mequinensa el ‘Manifest pel Pacte per les Llengües d'Aragó’ amb l'objectiu d'impulsar un nou acord polític. L'acord ha de permetre la regulació definitiva de l'ús de la llengua catalana en aquesta comunitat autònoma. Els càrrecs polítics que han signat l'acord i que formen part de totes les formacions del parlament aragonèsreclamen que es desencalli la llei de llengües de l'Aragó. El febrer del 1984 un grup d'alcaldes i regidors dels municipis catalans d'administració aragonesa signaven a Mequinensa una declaració per la normalització de l'ensenyament i de l'ús del català. ‘Des de llavors no s'ha avançat gens per aconseguir aquesta fita’, van assegurar els alcaldes i regidors que es van retrobar a Mequinensa per tornar a impulsar el català als seixanta-dos municipis franjolins. 
En el manifest els signants asseguren que des del 1984 els governs autònoms de l'Aragó han adoptat mesures ‘força allunyades del reconeixement constitucional de la cooficialitat de les llengües territorials parlades a l'estat espanyol’. L'acord signat ahir reclama amb urgència que el català, una llengua parlada històricament a la Franja, sigui reconeguda finalment per llei. Els signants consideren que el català no té els mateixos drets que el castellà a la comunitat aragonesa, i que per tant s'infringeixen els principis del pacte internacional dels drets civils i polítics de les Nacions Unides, i que no es respecta l'esperit de l'article 3.3 de la constitució espanyola. En la redacció del manifest signat ahir a Mequinensa, hi van participar representants polítics de tots els partits parlamentaris de l'Aragó: PSOEPARPPIU i Chunta Aragonesista

Coordinadora de l’Associació Cultural del Matarrranya, l’Institut d’Estudis del Baix Cinca i el Centre d’Estudis Ribagorçans

Manifest contra la Llei de Llengües del PP i del PAR

Les associacions culturals aragoneses Associació Cultural del Matarranya, Institut d’Estudis del Baix Cinca i Centre d’Estudis Ribagorçans, coordinades en Iniciativa Cultural de la Franja, com a objectiu principal, la defensa i promoció de la cultura i la llengua catalana d’Aragó, manifesten estar completament en desacord amb la Llei de Llengües —aprovada a les Corts d’Aragó el dia 9 de maig—, entre d’altres, per les següents raons:

1a. Per la seua inconstitucionalitat en no respectar l’article 3r, apartats 2 i 3 de la Constitució espanyola i incomplir la Carta Europea de les Llengües Regionals Minoritàries, ratificada pel govern espanyol.

2a. Perquè nega el nom de les dues llengües pròpies, minoritàries a Aragó, però majoritàries en els seus respectius territoris, el català i l’aragonès, mitjançant impropis i ridículs qualificatius, amerats d’ideologia i exempts de rigor científic.

3a. Perquè no respecta cap de les opinions dels experts en lingüística i filologia, i fa cas omís de tots els informes que han emès al respecte les corresponents acadèmies i universitats —RAE, IEC, UNIZAR...

4a. Perquè és un insult al sentit comú quan afirma que "L’objecte d’aquesta Llei és reconèixer la pluralitat lingüística d’Aragó i garantir als aragonesos l’ús de les llengües i les seues modalitats lingüístiques pròpies ...". O quan afirma que "És objecte d’aquesta llei propiciar la conservació, recuperació, promoció, ensenyament i difusió de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó", en ser el cas que tot queda a l’atzar d’una suposada bona voluntat de les institucions, sense mitjans tècnics ni econòmics, ni organització per al desenvolupament de la norma.

i 5a. Perquè l’objectiu bàsic de la Llei, clarament polític, no és altre que la derogació de l’anterior de 2009, la qual cosa traspua un tuf de genocidi lingüístic.

Les associacions signants fan públic també que el Govern d’Aragó les ha cancel·lat totes les subvencions, ha anul·lat el projecte “Jesus Moncada” i les subscripcions institucionals de Temps de Franja —l’única revista d’Aragó en català—, i ha fusionat els premis Arnal Cavero en aragonès i Guillem Nicolau en català, privant-los de la dotació econòmica, cosa que ha suposat un estrepitós fracàs en la recent convocatòria, circumstància de grat del Govern a fi i efecte de liquidar aquests premis.
La Franja d’Aragó, a 9 maig del 2012

SUPORT D'ENLLAÇATS PER LA LLENGUA ALS ALCALDES DE LA FRANJA
Il·lustríssim Sr. Alcalde

ENLLAÇATS PER LA LLENGUA és una campanya activa en defensa de la llengua en l'àmbit de tots els territoris de parla catalana i per establir lligams d'actuació continuada entre les entitats d'aquests territoris.

Sorgida a les Balears i Pitiüses com a resposta a la legislació contra la llengua del govern Bauzá durant els mesos de desembre, gener i febrer passats, diverses entitats del País Valencià i també del Principat van fer públic un manifest i una convocatòria d’accions per al dia 9 de març.

En aquests moments comptem amb prop de 1000 entitats adherides, provinents de tots els territoris. Des de la Franja a les Illes i l’Alguer, i des de la Catalunya Nord i Andorra fins al País Valencià.
Creiem que treballant conjuntament és com millor podrem respondre a uns atacs a la llengua que en una o una altra forma s'estan fet arreu del territori.

Recentment a l’Aragó s’ha aprovat la Llei de Llengües amb els vots del PP i el PAR, i contra la qual ja vam publicar un comunicat al nostre Bloc:

Ara, assabentats que els municipis de les vostres comarques s'han organitzat per oposar-se a aquesta llei, en primer lloc us manifestem el nostre suport i ànims.
En segon lloc també ens volem posar a la vostra disposició per a difondre les accions a la resta dels territoris i per a tot allò que penseu que ens podeu necessitar.
Pensem que és entre tothom que ho hem de fer tot, i que un atac a la llengua en un dels territoris, és un atac a la resta de territoris.
Podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra adreça, o de les adreces del MOVIMENT FRANJOLÍ PER LA LLENGUA 

Una salutació cordial i restem a la vostra disposició

Equip de comunicació d’ENLLAÇATS PER LA LLENGUA,