INTRODUCCIÓEls darrers mesos s’han succeït atacs sistemàtics contra la nostra llengua arreu del territori, que s’han intensificat arran de l’avantprojecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), l’anomenada “Llei Wert”. Amb aquests atacs, hi ha una voluntat clara de convertir la nostra llengua en llengua de segona i que el castellà esdevingui la llengua de referència i de prestigi.
I és que no s’ha acceptat la realitat plurilingüe existent, ans al contrari. S’ha emprès una persecució sistemàtica contra la llengua pròpia en els tres pilars fonamentals on s'estava començant a normalitzar mínimament: mitjans de comunicació, Administració pública i educació.
En l’àmbit dels mitjans de comunicació:

·         El tancament de Ràdio Televisió de Mallorca.
·         La castellanització i desmantellament d’IB3 i Canal 9.
·         La desconnexió obligada dels senyals de TV3, IB3 i Canal9, aïllant els territoris d’informacions contrastades en la llengua comuna, contrària a les recomanacions de la Carta Europea de les Llengües.

En l’àmbit de l’Administració Pública:

·         L'ús sistemàtic i premeditat dels mecanismes judicials i estatals per eliminar l’ús preferent del català a l’Administració Pública de Catalunya.
·         La nova Llei de la Funció Pública del Govern Bauzà elimina el requisit lingüístic, permet canviar els topònims al castellà i erosiona la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears.
·         El desmantellament de les oficines de normalització lingüística per part de molts ajuntaments valencians i la rotunda oposició de la Generalitat Valenciana a exigir el requisit lingüístic.
·         La no oficialitat del català a la Catalunya Nord.
·         Els intents d’inventar-se una nova llengua: l'aragonès oriental per tal d'aïllar lingüísticament els catalanoparlants de la Franja.

I, finalment, en l’àmbit del sistema educatiu, on el català havia avançat més en els anys darrers:

·         Any rere any, milers de famílies valencianes veuen com se'ls imposa el castellà com a llengua vehicular a l'escola contra la seva voluntat, evidenciant que, per a l’Estat espanyol, tan sols és valida la llibertat d'elecció quan l'idioma escollit és el castellà.
·         L’intent d’apartheid lingüístic al sistema educatiu de les Illes per part del Govern Bauzà.
·         Els desinterès de l’administració aragonesa per l’ensenyament en català i del català als centres d’ensenyament de la Franja, que ha portat a desmantellar els programes de suport, d’assessorament i de formació del professorat que feia classe en i de la nostra llengua.
·         Les dificultats de finançament de la Bressola a la Catalunya Nord i el tracte discriminatori per part de l’administració francesa a l’ensenyament de i en català.
·         L’avantprojecte de la LOMCE, que posa en risc el model d’escola en què la nostra llengua és la vehicular. Un model que ha estat avalat internacionalment i acadèmica i que garanteix la cohesió social del país. Wert pretén relegar la llengua pròpia a una mera assignatura optativa i a considerar-la quarta llengua del sistema educatiu per darrere del castellà i de dues llengües estrangeres, a més de suposar una greu invasió competencial que afectarà totes les assignatures. La llei pot suposar un reimplantació del castellà com a llengua vehicular a Catalunya, a les Illes i a les línies en valencià del País Valencià, malgrat que els resultats dels nostres alumnes demostrin que no calgui.
Publica un comentari a l'entrada