Decàleg contra els prejudicis lingüístics [ACL el Tempir]

Les 10 actituds contra els prejudicis lingüístics al País Valencià

Campanya de conscienciació del Tempir en forma de decàleg per fer front als prejudicis lingüístics

Enfortir l’ús del valencià és l’objectiu d’aquestes actituds que tracten de fomentar el coneixement i l’actitud crítica en contra dels prejudicis lingüístics que provoquen la deserció lingüística.

A principis del passat mes de desembre, l’Associació Cívica per la Llengua El Tempir  va posar en marxa la campanya de conscienciació ‘Actituds contra els prejudicis lingüístics’ en forma de decàleg a fi de fomentar el coneixement i l’actitud crítica en contra dels prejudicis lingüístics que “són ben presents i juguen contra la recuperació del prestigi i de la utilitat del valencià”.

A continuació us oferim un compendi dels 10 punts d’aquest decàleg que serveix per a desmuntar prejudicis, estereotips i tòpics lingüístics al voltant de la nostra llengua i amb els quals El Tempir pretén fomentar actituds positives i assertives a favor del valencià i que des de La Veu us animen a compartir:
Més informació en aquest enllaç:

Font: laveupv