ENLLAÇATS continua treballant per l'Espai de Comunicació en Català


ENLLAÇATS continua treballant per l'Espai de Comunicació en Català

Enllaçats per la Llengua, continua treballant per l'Espai de Comunicació en Català. Una representació d'Enllaçats es va entrevistar amb diputats del Parlament de Catalunya per informar-los dels punts que creim que són necessaris per assolir aquest espai comuncatiu en català, pilar fonamental de la normalització nacional, cultural i lingüística a tot el territori de parla catalana. 

Enllaçats per la Llengua ha mantingut reunions i contactes amb diferents col·lectius de tots els Països Catalans que treballen per aquest espai comunicatiu comú. Enllaçats, a través de l'STEI Intersindical, juntament amb l'Assemblea de mestres i professors en català de les Illes Balears i Drets Humans de Mallorca, denunciàrem a Estrasburg l'incompliment dels compromissos signats per l'estat espanyol, ja que aquest va ratificar l'article 11.2. que el compromet “a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima".

Enllaçats va presentar als diputats catalans els punts claus de les nostres reivindicacions i entre altres coses els comentàrem que les eleccions a Aragó, les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià han configurat unes majories de govern favorables a l’ús i la presència pública de la llengua pròpia, fet que hauria de representar un substancial avenç pel que fa a la construcció de l’espai audiovisual comú. 

Per a Enllaçats és molt important establir la col·laboració necessària entre tots els ens de comunicació dels territoris de parla catalana per a la realització de programes de producció pròpia, doblatges, subtitulacions, etc. Reprendre les emissions de la CCMA i IB3 a tots els territoris de llengua catalana, en la línia de la reciprocitat de la recepció aprovada pels parlaments de Catalunya i del País Valencià en un conveni signat el 2013, acord que caldria generalitzar a tota l'àrea catalanoparlant. Acceptar la proposta del professor Josep Gifreu, -expert en el tema, que fa molts d'anys que treballa per promoure i estructurar aquest espai i que va participar a les Jornades organitzades per l'STEI-, de constitució d’un Consell de l’Espai de Comunicació en Català, com a instància central de la institucionalització d’aquest espai. Un organisme estable amb competències delegades per part dels governs de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat  Valenciana i el Govern de les Illes Balears, en una primera fase, i dels governs d’Aragó, d’Andorra i dels estats dels quals depenen l’Alguer i Catalunya Nord, en una segona fase, amb l'objectiu d'establir polítiques de comunicació compartides, supervisar línies d’actuació en àmbits estratègics i comuns relatius als mitjans en català i a la producció, així com la disponibilitat i circulació de continguts, sobretot audiovisuals i multimèdia. Recuperar amb la màxima urgència les emissions de la ràdio i la televisió valencianes. 

El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació no aconsegueix un acord sobre una emissió en proves de l'ens i la data d'inici de les emissions que s'havia anunciat per l'octubre de 2016. Des de les illes Balears es demana la recuperació de Catalunya Informació i la seva compatibilitat amb Ona Mediterrània i poder veure tots els continguts dels canals de la CCMA. Seria interessant també i fa temps que es demana que TV3 doni més informació de la resta del domini lingüístic.  Finalment creim que és interessant incentivar la creació d’una indústria audiovisual pròpia en català.

Cap comentari: