La llengua catalana a Andorra [Quadern de llengua d'el Periòdic d'Andorra]Quadern mensual llengua: LA LLENGUA CATALANA A ANDORRA 

El 1999 es va aprovar la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial amb l’objectiu de fer efectiu l’article 2.1 de la Constitució que disposa que “la llengua oficial de l’Estat és el català”. Es defineix la llengua catalana com la llengua pròpia del poble andorrà i, per tant, és un dels elements primordials que en defineixen la identitat. Per tot això, el fet que al país hi hagi la presència de diverses llengües i que el multilingüisme es vegi com una riquesa, no ens eximeix del deure de garantir i preservar el català. Precisament per aquest fet, el Govern d’Andorra posa a l’abast de tota la població diversos mitjans per generalitzar-ne el coneixement a la ciutadania. A continuació, us els presentem: 

COM PODEM APRENDRE CATALÀ A ANDORRA? 

1. CURSOS GRATUÏTS DE CATALÀ Si acabeu d’arribar al país, o bé voleu augmentar el vostre nivell de llengua catalana, l’Àrea de Formació d’Adults ofereix uns cursos gratuïts arreu del país adaptats a totes les necessitats. Els cursos poden ser tant per millorar les competències orals com escrites. També s’ofereixen formacions específiques per a les empreses, a més de cursos de llenguatge administratiu. Els ensenyaments impartits es basen en el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües, i permeten obtenir els diplomes oficials de llengua catalana dels nivells: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Per altra banda, podem trobar també cursos de ciències històriques i socials per adquirir nocions bàsiques sobre la història d’Andorra, amb els quals en finalitzar el curs s’obté també un certificat. 

2. MÒDULS DE CATALÀ ORAL PER A SECTORS PROFESSIONALS L’oferta de classes s’adapta a cada empresa i a cada situació laboral. Podem trobar mòduls de català oral per a sectors professionals de 20 hores, en què es es fa una introducció a la llengua catalana oral i al vocabulari específic, en funció del sector al qual es dirigeixen les classes. Es tracta d’un curs bàsic perquè els alumnes tinguin una primera presa de contacte amb la llengua del país. Aquests mòduls també són gratuïts i, a més, el professorat que els imparteix es desplaça a la feina dels alumnes. L’empresa permet que els treballadors assisteixin a les classes en horari laboral, de manera que es posen les màximes facilitats per posar la llengua catalana a l’abast de tothom. 

3. CENTRES D’AUTOAPRENENTATGE Totes aquelles persones que volen aprendre català però tenen uns horaris laborals que no són compatibles amb les classes presencials, poden optar per aprendre la llengua catalana als Centres d’autoaprenentatge, ja que ofereixen un mètode personalitzat i uns horaris que s’adapten a cada usuari. Els Centres d’autoaprenentatge es troben a Canillo, Encamp, el Pas de la Casa, Escaldes-Engordany i la Massana. En cada centre l’estudiant pot rebre l’acompanyament d’un assessor (filòleg) que el guia en l’aprenentatge; és per tant, un mètode amb un seguiment individualitat que varia en funció de les necessitats de cada usuari. A més, la durada de les sessions és a voluntat també de cada estudiant. Les opcions són diverses, es pot fer un treball oral individual, formar part de grups de conversa; o bé tasques més orientades a l’estudi gramatical i també aprofundir en les competències escrites amb la redacció de documents. A més de l’assessorament dels tècnics, els centres disposen de diversos materials. Els Centres d’autoaprenentatge, a més, disposen d’un blog propi que podeu consular en el següent enllaç: http://caa-andorra.blogspot.com 

4. VOLUNTARIS PER LA LLENGUA Per als que volen aprendre la llengua gaudint de l’oferta cultural del país o bé fent noves coneixences o amistats, també hi ha una opció que els permetrà endinsar-se en la llengua a través de la immersió. El projecte Voluntariat per la llengua és una iniciativa que uneix persones catalanoparlants amb aprenents que volen reforçar la competència oral en català. Les parelles han de quedar almenys una hora a la setmana durant un mínim de 10 setmanes per conversar mentre passegen, fan un cafè, van a comprar o gaudeixen de l’oci cultural que ofereix el país. D’una manera distesa, els aprenents perden la por d’expressar-se en català, ja que el voluntari amb qui fan les trobades no és un professor, sinó un ciutadà que els ensenya la llengua i les peculiaritats andorranes. Endemés, el Servei de Política Lingüística ofereix als voluntaris i als aprenents activitats culturals gratu- ïtes durant tot l’any com ara entrades per al cinema i el teatre, i també visites guiades als museus de la xarxa pública. 

I A FORA, ELS CATALÀ TAMBÉ S’ESTUDIA? Més enllà dels territoris on es parla català hi ha persones d’arreu del món que també s’interessen per la nostra llengua. Des del 1991, el Principat d’Andorra promou el reconeixement exterior de la llengua a través del lectorat de català que es va establir a la Universitat Carolina de Praga (Repú- blica Txeca). Dos anys després, es va reforçar el lectorat amb un conveni entre el Govern d’Andorra la universitat de la capital txeca. A més, també es gaudeix d’un conveni de col·laboració entre el Govern i l’empresa andorrana “Promocions mèdiques andorranes” que té seu a Praga. A la Universitat Carolina de Praga els estudiants poden cursar els nivells llindar i bàsic de la llengua oral, així com assistir en grups de conversa, seminaris de gramàtica i de redacció de documents, cursos sobre l’Andorra contemporània, la història de la literatura i del teatre en català, etc. Si voleu tenir més informació sobre sobre les iniciatives que es promouen des del lectorat, ho podeu consultar a: www.epep.cz 

L’ORGANISME QUE VETLLA PELS DRETS LINGÜÍSTICS DELS CIUTADANS SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA Amb l’objectiu de fer millorar el coneixement del català de la població del país i augmentar-ne l’ús va néixer el 1988 l’SPL, l’òrgan que s’encarrega de la política lingüística del Govern d’Andorra. A través de campanyes de dinamització i promoció de la llengua, l’SPL vetlla perquè el català sigui la llengua habitual en tots els àmbits. A més, també són pilars essencials d’aquest òrgan el compliment de la legislació lingüística, així com la promoció exterior de la llengua i la cultura catalanes. Per altra banda, regularment, el Servei de Política Lingüística fa estudis sobre els coneixements i usos lingü- ístics de la població i treballa amb organitzacions exteriors en diversos camps relacionats amb la sociolingüística, per tal de mostrar periòdicament una radiografia de la situació de la llengua al país.

http://www.elperiodic.ad/actualitat/llengua

Cap comentari: