PER LA CONSTITUCIÓ D'UN CONSELL DE L'ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ


PER LA CONSTITUCIÓ D'UN CONSELL DE L'ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ


Una de les principals conclusions de la Jornada Espai de Comunicació en Català, celebrada a Ciutat de Mallorca el 18 i 19 de desembre de 2015, és la proposta de constitució d’un CONSELL DE L’ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ, integrat per representants dels governs de cada un dels territoris.

Amb aquest Consell volem contribuir a vehicular i difondre, amb normalitat, un repertori bàsic de referències socioculturals susceptibles d'arribar a ser conegudes i compartides arreu del territori on es parla la llengua catalana.

Els nous governs del País Valencià i de les Illes Balears constituïts després de les eleccions de maig de 2015, així com el govern de la Generalitat de Catalunya, s’han mostrat favorables a la reciprocitat de les emissions de les ràdios i televisions públiques que utilitzin la llengua catalana. D’altra banda, la gran transformació cultural i comunicativa derivada de l’era digital i de l’internet global, planteja nous reptes en un context altament competitiu en els fronts combinats de llengua, comunicació i cultura, cosa que exigeix més que mai mancomunar poders, imaginació i recursos.

Un cop analitzada, durant la Jornada a Palma, la situació de les ràdios, les televisions, la premsa escrita, la digital i les xarxes socials, i havent escoltat els professionals de la comunicació i algun responsable polític sobre els aspectes tècnics, legals i polítics, perquè aquest espai sigui possible, el professor Josep Gifreu va fer una proposta general per a avançar en l’assoliment d’aquest objectiu.

En aquest sentit, caldria treballar políticament per a la institucionalització de l'espai de comunicació en català creant un CONSELL que passés a ser la instància central de la institucionalització d'aquest espai i que fos capaç de donar resposta a les actuals exigències dels ecosistemes comunicatiu, cultural i lingüístic. Es proposa la creació d'un organisme estable amb competències delegades per part dels governs de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat del País Valencià i el Govern de les Illes Balears, en una primera fase i dels Governs d’Aragó, d’Andorra i dels estats dels quals depenen L’Alguer i Catalunya Nord, en una segona fase, per a l'establiment de polítiques de comunicació compartides i la supervisió de línies d'actuació en àmbits estratègics i comuns relatius als mèdia i a la producció, disponibilitat i circulació de continguts, sobretot audiovisuals i multimèdia.


El CONSELL hauria de vetllar per la construcció i potenciació d'un espai unitari i politípic, és a dir, compartit i alhora divers, de la comunicació en català tant per al territori com per al ciberespai. Els objectius generals podrien concretar-se en els següents:

-La presència hegemònica de la llengua en l'ecosistema de la comunicació disponible per a la catalanofonia.

-La inclusió de tots els actors i interlocutors de la catalanofonia, independentment del lloc d'origen o de residència o de la seva adscripció a una ideologia o a una particular comunitat política.

-L'exigència de qualitat en els béns i serveis de comunicació en català.

-L'adopció de mesures de foment per afavorir l'accés en les millors condicions a la creació i circulació dels mèdia i dels béns i serveis de comunicació en català.

-L'adopció de polítiques coordinades per fer sostenibles al ciberespai la creació, la innovació, la producció i circulació de continguts audiovisuals i multimèdia en català en tots els gèneres.

Per posar en marxa aquesta proposta del professor Josep Gifreu i de la resta de membres participants a la Jornada i continuar treballant per l’ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ, en col·laboració amb la Plataforma d’Enllaçats per la Llengua, s’ha decidit a cada part del territori, demanar hora per parlar amb els governs de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat del País Valencià i el Govern de les Illes Balears.