Festa de la Mercè a l'AlguerCOMUNICAT ESTAMPAÒmnium Cultural de l’Alguer continua la pròpia col·laboració amb els Frares Mercedaris de la parròquia de l’Alguer, l’històric orde religiós fundat a Barcelona l’any 1218 i arribat a l’Alguer l’any 1654 gràcies al Bisbe alguerés i mercedari Francesc Boyl.
En ocasió de la Festa de N.S. de la Mercè, Òmnium Cultural de l’Alguer, organitza un torneo de Baldúfola, que se tenguerà en los espacis posats a disposició de la parròquia de la Mercè, dissabte 2 d'agost a partir de les hores 18.00. Lo torneo és obert a tots, amb premis pels primers tres classificats i medalles de participació per tots los altros; se faran tres proves i sigueran premiats aquellos que faran girar, o millor "ballar", per més temps possible la baldúfola. Les inscripcions se poden fer a la parròquia de la Mercè cada dia de les hores 18.00 a les hores 20.00, o enviant una email a omnium.alguer@gmail.com o un missatge telefònic al número 3454419086; o també directament la tarda del torneo. Durant la tardada, hi siguerà també un estand on se poden trobar les publicacions en alguerés per minyons realitzades de la nostra associació i una petita exposició dels jocs populars més coneixuts a l'Alguer, com la baldúfola, les bales de vidre, lo pilombí i el tiraelàstic, que sigueran a disposició de qui vol provar als emprar.
Endemés, los socis d’Òmnium Cultural de l’Alguer sigueran a disposició per donar informacions als interessats a propòsit de les activitats que l’associació porta envant i per eventuals demanes d’adhesió.
Òmnium Cultural de l’Alguer convida tots a participar a totes les manifestacions en programa per la festa, que començaran dijous 31 de juliol i acabaran diumenge 3 d’agost.

Lo President
Stefano CampusCOMUNICATO STAMPAÒmnium Cultural de l’Alguer continua nella collaborazione con i Padri Mercedari della parrocchia di Alghero, storico ordine religioso fondato a Barcellona l’anno 1218 e giunto in Alghero l’anno 1654 grazie al Vescovo algherese e mercedario Francesc Boyl.
In occasione della Festa della Mercede Òmnium Cultural de l’Alguer organizza un torneo di baldúfola, la trottola di legno, che si terrà sabato 2 di agosto dalle ore 18 negli spazi messi a disposizione dalla parrocchia della Mercede. Il torneo è aperto a tutti con premi per i primi tre classificati e una medaglia di partecipazione per tutti gli altri; sono previste tre prove e verranno premiati coloro che faranno ruotare la trottola per il maggior tempo possibile. Le iscrizioni possono essere fatte presso la parrocchia della Mercede ogni giorno, dalle ore 18.00 alle 20.00, oppure inviando un'email a omnium.alguer@gmail.com o un sms al 3454419086; o direttamente la sera del torneo.
Durante la serata verrà allestito uno stand in cui saranno presenti le pubblicazioni in algherese realizzate dalla nostra associazione e dedicate ai più giovani e una piccola esposizione di alcuni dei giochi popolari più noti ad Alghero, come la baldúfola (trottola di legno), les bales de vidre (biglie), lo pilombí i el tiraelàstic (fionda), che saranno a disposizione di chi vuole provare ad utilizzarli.
Saranno inoltre presenti i soci di Òmnium Cultural de l’Alguer che forniranno agli interessati informazioni sull’attività dell’associazione e accoglieranno eventuali richieste di adesione.
Òmnium Cultural de l’Alguer invita tutti a partecipare a tutte le manifestazioni in programma che decorrono da giovedì 31 luglio e si concludono domenica 3 agosto.

Il Presidente

Stefano Campus